A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen

IMG 2641 2

Fra 9. august kan vi slippe å skifte buss her på store deler av ettermiddagen. 

Jeg må få innlede med å si at det blir forbedringer i rutetilbudet for linje 44 fra 9. august. Den beste forbedringen ligger nok i at bussen vil gå fra Væretrøa og helt fram til Skonnertveien og retur samme vei. Folk som bor eller jobber på denne strekningen slipper en helt unødvendig overgang til linje 1 på Ranheim. Ved en nærmere gjennomgang av ruteoppsettet var det flere ting som virket ubesvart. Jeg tok derfor kontakt med seksjonslederen for «rutetilbud by», Helene Heggheim for å få klarhet i det som sto ubesvart.

Min første henvendelse og svaret

Selvfølgelig innleder jeg mine spørsmål til Heggheim med å takke for at det skjer positive endringer i linjeføring og intervaller på linje 44. Spørsmålet jeg stiller Heggheim er:

-          Jeg ser at avgangene fra Skonnertveien (mandag-fredag) har 20 minutters intervaller mellom klokka 14.20 og 18.00. Disse returene kan jeg ikke finne i rutetabellen fra Væretrøa.

-          Her ser jeg at avganger mellom 16.09 og 20.09 har 30 minutters intervaller.

Svaret fra Heggheim er som følger: «Vi er glade for å kunne komme med forbedring i tilbudet på linje 44. Basert på reisestrømmene og antall reisende i de ulike retninger er det satt opp flere avganger mot Væretrøa enn ut av Væretrøa på ettermiddagen. Erfaringsmessig reiser folk mer spredt på ettermiddagen enn på morgenen, noe som gjør at rushtiden varer litt lengre da».

Jeg forstår svaret, men må følge opp med følgende nye spørsmål:

Mine nye spørsmål og AtBs svar

-          Det gjelder avgangene mandag til fredag. Vil noen av avgangene fra Skonnertveien mellom klokka 14.20 og 18.00 ha avgangstid fra Væretrøa eller vil de gå tomme tilbake?

Heggheim svarer: «Det er operatør som planlegger hvilke busser som kjøres på de ulike turnene, så dette vil kunne variere».

Det betyr at det helt og holdent er opp til Tide, som trafikkere strekningen, hvordan de vil disponere bussene som har disse avgangene. Det er ikke noe i rutetabellen som forteller at Tide vil kjøre returer på disse avgangene. Mest sannynlig er det at de vil gå tomme tilbake, evt. brukes på andre strekninger,

Mitt neste spørsmål er dette:

-          Hvorfor er det timesintervaller fra Skonnertveien fra klokka 19.06 og timesavganger fra Væretrøa først fra klokka 20.29?

Heggheim svarer: «Tilbudet er basert på de tidspunktene det er flest reisende for å få et best mulig tilbud ut fra de midler vi har til rådighet. Vi ser at mange reiser i retning Ranheim på ettermiddag/tidlig kveld i forbindelse med fritidsaktiviteter, og har derfor prioritert en høyere frekvens i denne retningen enn fra Skonnertveien.

Det er begrenset med midler for å øke tilbudet ytterligere, så tilbudet er prioritert i den tiden det er flest reisende».

Svaret er forståelig

Ut fra de økonomiske rammebetingelser AtB har så skjønner jeg at de må prioritere strengt. Vi kan være enig eller uenig i hvordan det prioriteres, men her har de bygd på sin viten om trafikkstrømmen.

Problemet ligger i politikernes hender. Hverken fylkesordføreren, fylkestinget, ordføreren og Trondheim bystyre har forstått at passasjerer flest vil reise fra A til B uten mange bussbytter, lange omveier, ha korte intervaller mellom bussene, - kort sagt et kollektivsystem som er lett å forstå og som er tilpasset passasjerne. Politikerne må ut med mer penger slik at vi fristes til å la bilen stå!