A+ A A-

tekst og foto: Kjell A. Arntzen

IMG 3313 hus Olssen

Huset i Hansbakken som har fått varsel (Horrigmohuset). Huset er nylig renovert.

I helga blåste det opp til storm på Ranheim. «Stormen» hadde særlig fått tak ved Ranheim gamle skole (Jakobsli skole) der noen naboer hadde fått en sen melding fra Trondheim kommune om at deres boliger kunne bli eksproprierte i forbindelse med en mulig utvidelse av Jakobsli skole. Dette var en konsekvens om alternativ 2 i kommunedirektørens forslag ble vedtatt i formannskapet. Dette var imidlertid ikke kommunedirektørens anbefalte forslag, som innebar at det etableres en ny barneskole vest på Ranheim.

Alt for sen melding til mulig berørte

Saken lå klar for behandling i formannskapets møte tirsdag 28. september. I skrivende stund (tidlig på morgenen den 28.09.) har jeg ingen tro på at formannskapet gjør annet vedtak enn at saken utsettes.

IMG 3317 hus 213

Dette huset i Ranheimsveien 213 er også renovert og overtatt av nye eiere.

Det er tre boliger som berøres om alternativ 2 blir valgt. Det er Ranheimsveien 213, Ranheimsveien 215 (Rossbakkhuset) og Hansbakken 1 (Horrigmohuset). Minst to av disse boligene har blitt vesentlig renovert i den senere tid.

Eierne av boligene fikk melding om den eventuelle muligheten for ekspropriering så sent som fredag 24.09. Det er bent fram uhørt, og forklaringer som kommunen gir er slett ikke holdbare. Man trenger ikke uroe noen før en retning på dette spørsmålet foreligger. I dette tilfellet har jo de berørte beboere ingen tidsmessig mulighet til å mobilisere noe.

Ranheim Øst og Ranheim Vest

Kommunedirektøren skriver i sitt saksframlegg at det på kort sikt skal etableres to skolekretser på Ranheim, Ranheim Øst og Ranheim Vest. De eksisterende skolene, Ranheim skole og gamle Ranheim skole, skal bli lokale nærskoler. Han sier videre for alternativ 1 at Olderdalen og utbyggingsområdene på Overvik får skoletilhørighet til Ranheim Vest.

«På sikt etableres ny barneskole vest på Ranheim for elever fra Grilstad og Nedre Charlottenlund, og ny ungdomsskole på Ranheim, med elever fra Ranheim Vest og den nye barneskolen». Jeg må få tilføye: «Gudene skal vite hvor de finner tomt for dette».

Alternativ 2

Kommunedirektørens alternativ 2, som altså ikke er det foretrukne, viderefører strukturen med at elever fra Olderdalen går til gamle Ranheim skole. Så snart som mulig skal også dette anlegget utvides slik at det blir en reell nærskole for de østlige områdene i bydelen.

Dette alternativet kan også bety at eksisterende boliger berøres, men slett ikke i en så stor grad som alternativ 1. Kanskje berøres de ikke i det hele tatt?

Vi kommer tilbake etter formannskapsmøtet

Ranheimsavisa vil komme tilbake til saken med ytterlige kommentarer etter at vi har fått lest protokollen fra formannskapets møte den 28.09.