A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen

Ranheimsavisa omtalte i går formannskapets sak om ny skolestruktur for Ranheim. I artikkelen spådde vi at dette ikke ikke ville bli behandlet i formannskapets møte den 28. september, noe det heller ikke ble noe av. Saken ble UTSATT.

Utvidelse av gamle Ranheim skole

I sakspapirene lå det inne et forslag (alternativ 2) som innebar utvidelse av gamle Ranheim skole og innløsning av boliger.

Formannskapets medlemmer vedtok enstemmig å utsette saken ved å sende den til behandling i oppvekstkomiteen. Det ble bedt om at kommuneadministrasjonen med kommunedirektørens innstilling, ble framlagt før budsjettbehandlingen for 2022.