A+ A A-

tekst: Svein Otto Nilsen (gruppeleder for PP i bystyret)

Svein Otto intro

Svein Otto Nilsen på Vikåsen er stadig på "hugget". Nå vil han ha skole på Overvik

Ranheimsavisa har fått dette innlegget tilsendt fra Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen. Dette har ingen ting med Ranheimsavisas syn på saken å gjøre, men er et utspill Svein Otto gjør overfor bystyrets møte den 3. februar. Vi ser imidlertid at dette er noe som opptar flere familier på Ranheim og Jakobsli. Samtidig er vi veldig glad for Svein Ottos engasjement for bydelen. Så langt er det vel bare Svein Otto av «Ranheimspolitikerne» som lar høre fra seg.

Bystyre sa 28. april 2021 nei til ny skole på Overvik.

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, MDG og SV fikk vedtatt et forslag som stoppet hele skoleprosjektet Overvik.

«I arbeidet med skolestruktur og behov på Ranheim, ber Bystyret om at kommunedirektøren tar utgangspunkt i eksisterende skolebygg da de dekker skolebehovet i bydelen.

Bystyret ber samtidig om at skolegrenser vurderes slik at nærskoleprinsippet opprettholdes, og at gamle Ranheim skole oppgraderes slik at den kan bli en permanent skole for området.

Snipp, snapp snute så er skolen på Overvik ute. (Trodde noen)

Dette trodde de rødgrønne partiene på var mulig. Der vil de gå på en total smell i løpet av kort tid.

Torsdag 3. februar 2022 skal bystyret behandle Skolebehovsplan 2021 og investeringsrekkefølge for skoleanlegg 2022-2035. Kommunedirektøren har som vedtatt fulgt opp de rød-grønne sitt vedtak om å skrinlegge Overvik.

I innstillingen har man prioritert Gamle Ranheim skole i investeringsrekkefølge for nye tiltak ved skoleanlegg i perioden 2022-2035. Dette er i samsvar med bystyrets flertall fra april 2021.

Mye har skjedd med Overvik-området i det siste.

Investeringsselskapet Salvesen & Thams og boligbyggeren Fredensborg Bolig har kjøpt ut dagens hovedeier Kolbjørn Selmer og et knippe mindre eiere. Det gjør de sammen med TOBB, som fra før er inne som eier.
Den største eieren i Salvesen & Thams er oppdrettsgründer Gustav Witzøe og sønnen Gustav Magnar Witzøe. Det er ikke «smågutter» som eier området.

De ser på Overvik som et spennende område i et spennende marked når det gjelder videre boligutvikling i Trondheim. Kjøperne vil overta hele den delen av Overvik som har blitt godkjent som boligområde. De opplyser at de ser for seg rundt 80 prosent blokkleiligheter og 20 prosent rekkehus på tomta. TOBB-sjef Torbjørn Sotberg ser for seg en utbyggingsperiode på 12-15 år. Det betyr at det vil være 1200-1500 boliger på området når det er ferdig utbygd sier han til media nå i januar.

Jeg vil rette et direkte spørsmål til Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet: «Hvor skal alle de ungene som flytter inn i de 1500 boligene på Overvik gå på skole?» Nå får man legge bort «skylappene» og innse at en skole på Overvik med idrettshall må bygges. Vedtaket må komme torsdag 3.februar 2022 i bystyret.