A+ A A-

tekst og foto: Kjell A. Arntzen

Svein Otto 2 intro

Nok en gang har Svein Otto Nilsen bragt et Ranheimsproblem til torgs. Denne gang fikk hans forslag ikke stor tilslutning.

Bydelens iherdige og dyktige lokalpolitiker, Svein Otto Nilsen, har fremmet et forslag om en parkeringsplan for områdene rundt Extra Arena. Forslaget er nå behandlet i bystyret, men med et beklagelig resultat. Det blir ikke flere parkeringsplasser i dette pressede området.

På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Pensjonistpartiets gruppeleder, Svein Otto Nilsen, følgende forslag:

«Bystyret ber Kommunedirektøren snarest lage en parkeringsplan for området rundt Ranheim Idrettspark, Kulturtribunen, aktivitetshallen med Paraidrettssenteret i Trøndelag og Ranheim Friidrettsstadion slik at man kan unngå eventuelle konflikter pga. økt parkeringsbehov.

I denne planen så må man også vurdere et parkeringshus, slik at man får tilstrekkelig med antall parkeringsplasser rundt anlegget til å dekke de fleste sitt behov». 

Bystyret sa NEI

Bystyret avviste Pensjonistpartiets forslag om bedre parkeringsdekning på Ranheim. Det var kun Pensjonistpartiets 3 representanter og 1 vararepresentant fra Demokratene som stemte for forslaget.

Om jeg skal tillate meg å gjøre en tilføyelse eller kall det gjerne et spørsmål: Hvorfor er det ikke noen fra f.eks. Arbeiderpartiet, Høyre eller de andre partier som kan støtte et forslag som ber kommunaldirektøren utrede om det kan lages en parkeringsplan som dekker nevnte områdets behov for parkering?