A+ A A-

tekst og foto: Kjell A. Arntzen

IMG 3752

Rundt bordet i Være Fellehage denne flotte onsdagen ser dere fra venstre: Arnfinn Hofstad, Kirsti Hofstad, Erlend Langseth, Randi Hallingstad, Marit Stene, Stephen Barstow og Isolde Hofstad

På «Språkkaféen» her på forsommeren fikk jeg et tips av Isolde Hofstad, en trofast frivillig som flittig stiller opp i mye av det som skjer på Ranheim. Tipset skulle sende meg en tur for en omvisning rundt om i felleshagen på Være. Jeg og Arnfinn Hofstad ble enige om en dag før sommeren satte inn, men så skjer det som ofte hender; det kommer ting og forkludrer avtaler som er inngått. Så også denne avtalen.

Onsdag 23. august ble det imidlertid mulig. Det ble også et besøk som ga meg gode «wibber» for ivaretakelse av nyttevekster, fugler, insekter og ting som naturen gir oss. En stor og innholdsrik hage midt i en voksende bydel er noe vi kan være stolte av alle sammen.

Kaffe, «skoffkak» og trivsel

Litt for klokka 14 smøg den stille «Konaen» seg inn mot «Væres venner felleshage» på Øystein Siims eiendom vest for Væreholmen. Ingen var å se på det store området som er stilt til disposisjon for tiltaket. Em sti førte meg imidlertid til et koselig langbord hvor folket satt. Det var onsdag og dugnadsdag fikk jeg vite. – Nå har vi kanskje den viktigste stunden når vi er her, sier Arnfinn som ber meg ta plass ved bordet. Det skjenkes kaffe og jeg får en bit av den fortreffelige kaka.

Et flott anlegg

IMG 3762 verdenshage

Stephen Barstow foran sin "Verdenshage". Her er planter fra store deler av verden. Det er verd å ta en tur for å bli fortalt om vekstene og hagen som er anlagt på Være.

Rundt bordet går praten om busker og vekster de har samlet i denne felleshagen. Jeg føler at her er det samlet folk som vet hva de snakker om. Den store eksperten er Stephen Barstow. Våren 2017 var Sølvi (Frivilligsentralen), undertegnede og Øystein Siim enige om at det skal leies 5 mål jordbruksareal for økologisk dyrking i dette vakre landskapet på Vestre Være Nedre. Varigheten på kontrakten var 5 år med mulighet for forlengelse. Avtalen er nå forlenget med ytterligere 5 år.

-          Vi ønsker at beboere på Ranheim og stedets nærområdet skal få en mulighet til å bruke dette stedet til parselldyrking og som et sosialt møtested, forteller Arnfinn. – Etter hvert håper vi å få anlagt en dam inne på området og vi har inngått et samarbeid med en lokalgruppe av foreningen KVANN, der Stephen er en sentral skikkelse.

Stephen Barstow er mannen som vet det meste om planter, økologisk dyrking og insekter. Han har eneansvar for etablering og videre utvikling av «Verdenshagen». Jeg vandrer opp til denne hagen sammen med Stephen. – Jeg har jobbet med denne hageflekken siden vi fikk leieavtale av området i 2017, sier han. – Som du ser så er området sirkelformet som kloden. Sirkelen har en diameter på 12 meter. Senterpunktet som du ser i midten er en steinhaug, og den representerer Nordpolen. Her finner vi arktiske matplanter, forteller han ivrig. – Her dyrkes det over 80 flerårige grønnsaker som er plantet geografisk rundt sirkelen. «Verdenshagen» er omgitt av over 150 gamle og nye frukt-, bær-, nøttetrær og andre nytteplanter som humle.

Folk kan leie plass

IMG 3755

I pallekarmene så jeg både solsikker, andre blomster og vekster

Arnfinn Hofstad forteller at hele 880 m2 nå er dyrket av folk som er tilsluttet «Være venner felleshage», Jeg kan se utover området og ser et mylder av planter, busker og grønsaker. – Det er ikke så verst dette, slår Arnfinn fast og strekker armene utover området. Vi har per dato 27 parseller som er leid. Det er fortsatt 4 parseller som står ledige for deg og andre, smiler han og tilføyer; - samlet areal på disse er rundt 200 kvadratmeter. Størrelsene varierer noe fram 25m2 og opp til 50 m2. I tillegg til parsellene har vi også 24 pallekarmer som vi leier ut. Det er jo ikke alle som ønsker å ha et så stort areal å holde styr på som en parsell inneholder. Mange foretrekker derfor å leie en pallekasse.

Jeg tenker i mitt stille sinn at her på Ranheim er det mange som drar på årene og som har vært dyrkere i egne store hager. Helsa er kanskje ikke som i tidligere tider og noen har flyttet til leilighet. Jeg antar at noen av disse savner å dyrke noe selv. Hva da med et forsøk her i felleshagen?

Her settes det poteter, gulrot, jordskokk. Det er satt ned ulike sorter bærbusker, frukttrær og nøttetrær. Jeg får opplyst at flere fremmede vekster er importert fra Finland. Det er derfor jeg kan finne bærarter som har en annen farge enn det vi er vant til å se i norske hager?

Oldemorshage og skolehage

Etter mitt besøk på Være tok jeg en prat med initiativtakeren for prosjektet, Sølvi Kvam. Hun var våren 2017 leder for Ranheim Frivilligsentral og den som startet det hele. Hun forteller at de etter en utfyllende søknad til Gjensidigestiftelsen fikk noen penger til oppstart av felleshagen på Være.

-          Som du har sett så har utviklingen på Være vært formidabel, starter hun. – Det er stort engasjement blant interesserte. Jeg må få framheve Stephen Barstow som nærmest var et funn da vi startet her ute på Være.

Oldemorshage

-          Vi har stort fokus på biologisk mangfold og stedegne plantearter. I den delen vi har valgt å kalle «Oldermorshage» ønsker vi å plante gamle bondehageplanter, frukttrær og bærbusker som tiltrekker seg polliinerende insekter og bidrar til biologisk mangfold.

-          Oldemorshagen vil også fungere som en sanse- og terapihage. Målet er at vi kan ta imot besøk av eldre mennesker med demens for så å gi dem spesielle opplevelser i hagen. Når vi har dette på plass ser vi gjerne at beboerne på Ranheim helse- og velferdssenter og andre steder for eldre besøker oss her på Være, sier Sølvi.

Skolehage

Når jeg spør om det ikke skal gjøres noe for skolebarn og unge har hun svaret klart: - Selvfølgelig har vi planer om å tilrettelegge for at skoleklasser i nærheten kan få dyrke grønnsaker og lære mer om kultur og naturarv. Vi har folk med fagkunnskap innen en rekke områder, og kan stille med veiledning og formidling.

-          I planene inngår også at vi skal etablere landets første spiselige skogshage for barn. Det skal være en ung spiselig skog som er mye enklere å stelle for skoler. Her vil det ikke være noe behov for å være tilstede på sommeren. Barna vil kunne høste om våren og sommeren, avslutter Sølvi Kvam, leder på Presthus Frivilligsentral.

Kunst og natur går godt sammen

IMG 3754-       Et flott og levende kunstverk har fått plass i hagen.

        Vi ønsker å være en naturlig arena for utendørs kunst og andre kulturelle retninger. Hager er et viktig sted for formidling av kunst og kultur i samspille med naturen, fortsetter Arnfinn. – Her finnes muligheter for å holde «Workshops» eller bare utvikle egne hobbyer og interesser. Her tilrettelegges det for biologisk mangfold, noe som vil være til nytte for alle som dyrker og miljøet. 

Om noen av Ranheimsavisas lesere vil væree med på dette som støttemedlem eller ta området i bruk, er prisen 250,- kroner per år, opplyser en ivrig Arnfin Hofstad. Arnfinn kan nås på telefon 951 12 117.

Jeg ser for meg Ranheim og den kraftige boligveksten, nesten uten grønne lunger med vekster. Plener har vi, men noe særlig areal for dyrking av bær, grønt og planter har vi vel ikke? Et slikt området har vi nå fått på Være, områder det burde vært flere av på Ranheim, andre bydeler, i byens sentrum og i mange andre byer. Kanskje har urbaniseringen fått stå for lenge uforstyrret i fokus? Her på Være er det lagt til rette for biologisk mangfold. Det er tilrettelagt for insekter, fugler og små dyr. Det fortelles at de har gjort gode registreringer av artsmangfold i Artsobservasjoner.

Omvisning i Felleshagen

Stephen Barstow forteller at det blir en hagevandring / omvisning i felleshagen søndag 2. oktober klokka 14.00. Dette er en dato og tid alle dere hage- og naturinteressert allerede nå må krysse av. Hagen er hver dag åpen for alle som vi gå rundt og se, men dessverre så er skiltingen ennå ikke på plass. De skal være på plass i 2023.

10.000 fra Ranheimsavisa

Under besøket fikk jeg et klart inntrykk av at dette var en gjeng ildsjeler som glødet for felleshagen. Penger var det ikke så mye av i kassa forsto jeg når jeg så at de slet med å få i gang en gammel, gammel gressklipper. Det var lett å overrekke organisasjonen kr. 10.000 fra avisa til bruk for videre utvikling av hagen (og kjøp av ny gressklipper!) Pengene er overført til Presthus Frivilligsentral som overordnet styrer prosjektet og økonomien. Takken som ble rettet til Ranheimsavisa var unison blant de som satt rundt det koselige pausebordet.