A+ A A-

Blir det varmekraftverk på Ranheim?

tekst: Ragna Ann Berge                  foto: Per A Johnsen

PetersonintroBrygger det opp til strid om varmekraftverk på Ranheim igjen? Det kan kanskje komme som et sjokk på oss etter at sentrale politikere slo fast at den påtenkte tomta på Ranheim ikke ville egne seg. Det var i april 2011. Både Arbeiderpartiets Geir Waage og ordfører Rita Ottervik, var av en slik mening. Hva har skjedd siden spørsmålet nå er aktualisert igjen? En samling Ranheimsboere som kaller seg «Beboergruppen på Ranheim», har tatt fatt i saken! Vi gjengir dette innlegget som er ført i pennen av Beboergruppens Ragna Ann Berge. Det var å lese i Adresseavisen den 21.01.2015.

Blir det allikevel et varmekraftverk ved fabrikken?

Les mer: Blir det varmekraftverk på Ranheim?

Området ved Grilstad Marina tar prisen


 

av:  Kjell Arntzen                       foto:  Arne Strand

De fleste har et forhold til den voldsomme utbygningen som skjer i bydelen vår. Det har Ranheimsavisa også. Stort sett synes vi det er bra det som skjer. Områdene vil vel etter hvert bli flotte og en ønsket forskjønnelse av Ranheim som bosted og bydel. Etter en runde rundt om på de nye områdene kan vi slå fast at det er et stykke igjen for flere av utbyggerne. Er det et område som skiller seg fordelaktig ut i forhold til de andre, peker Grilstad Marina seg klart ut. Her er det rett og slett blitt flott!

Les mer: Området ved Grilstad Marina tar prisen

Ny skole bygges i 2015

tekst: Kjell Arntzen                                            foto: arkiv

Arbeiderpartiets kommunalråd med ansvar for skolesaker, John Stene, holdt en klargjørende og god orientering om skolesituasjonen i byens østområder på et godt besøkt møte i Ranheim Arbeidersamfunn den 11.desember - Så langt kan jeg si at vi er smertelig klar over at det er behov for ny skole på Ranheim. Uten at jeg skal innkassere noe på forhånd, har jeg stor tro på at den politiske behandlingen av skoletomt for ny Ranheim skole kan bestemmes allerede i januar 2014. Jeg vil tro det er stor politisk enighet om at skolen blir liggende mellom Olderdalen og Jakobsli, sa Stene innledningsvis.

Les mer: Ny skole bygges i 2015