A+ A A-

AtB bør nedlegges!

tekst og foto: Kjell A. Arntzen

Fylkeskommunen

Kan vi håpe på at fylkeskommunen og fylkesordfører Tore O. Sandvik innser at AtB må erstattes med noe annet?

Etter å ha fulgt AtBs ruteopplegg, kundebehandling og endrings-evne og villighet siden selskapet ble etablert, kom et innlegg fra tillitsvalgte i AtB i Adressa den 14. august og et leserinnlegg i samme avis den 25. august. Da ble det umulig for meg å la tastaturet stå urørt. En ting er at anbudspolitikken fører til dårlige arbeidsforhold fra sjåførene, problemer for de reisende mht. rutetabeller, kommunikasjon og mange busskifter. En annen ting er at en så betydelig del av vår hverdag som kommunikasjon er, ikke er underlagt et selskap som er offentlig styrt og ledet. Det er riktignok Trøndelag fylke som eier selskapet, men det er ikke de som har hånd om virksomheten. Den er overlatt aksjeselskapet AtB. Dette selskapet har etter det jeg vet over 100 ansatte. Ingen av disse er ute i trafikken eller vår reisehverdag!

Les mer: AtB bør nedlegges!

Aktivitetsflater er en del av bydelsutviklingen

av: Kjell A. Arntzen              tegninger: planleggerne

Arne Kristian Fredriksen

 

Arne Kristian Fredsriksen og folk fra andre klubber i østgområdene har gjort en stor jobb for den framtidige utbyggingen av idrettsanlegg på Overvik og byens østområder

Ranheim Idrettslag, Charlottenlund Sportsklubb, Strindheim Idrettslag, Jonsvatnet Idrettslag og Malvik Idrettslag har i samarbeid med kretsen lagt ned et stort arbeid i det som nå foreligger av behovsanalyser og tanker rundt bygging av hall og idrettsflater i de østre deler av byen vår. Det som kan slås fast er at behovet er enormt!

Les mer: Aktivitetsflater er en del av bydelsutviklingen

Kommunen, skilting og fjæraområdet

Tekst og foto: Kjell A. Arntzen              

Olav intro

Olav Paulsen har vært svært aktiv når det gjelder å få orden på skiltingen i fjæra. Vi går tilbake til det første møte vi hadde med kommunens representanter i 2014.

Det er sommer, ferie og korona. Tiden er inne for at Ranheimsavisa publiserer noen repriser som fortsatt kan være dagsaktuelle. Den som følger her er noe av forhistorien til arbeidet med skilting i fjæra. Kanskje står skiltingen på kommunens dagsorden for 2020? I så fall så er dette også en begivenhet som kan tilskrives krefter i Ranheimssamfunnet. I første rekke museets leder, Olav Paulsen.

Les mer: Kommunen, skilting og fjæraområdet