A+ A A-

AtB, brukerråd og liten respons

tekst: Kjell A. Arntzen         foto: arkiv

Svein Otto intro

Svein Otto Nilsen er fortsatt på vårt parti og tar rutetilbudet for Ranheim øst opp i fylkestinget. Måtte flere av byens politikere reagerer på AtBs behanlding av Ranheim øst.

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen vekket til live min harme over AtB og hvordan de behandler sine brukere og de nedsatte «brukerrådene». Det er bent fram ille og ganske så mye respektløst! Mitt eget forhold til busstilbudet og AtB er for tiden svært dårlig. Jeg tar ikke buss og har ellers lite til overs for de som har ansvaret for byens kollektivtilbud. La meg innledningsvis få takke Svein Otto for at han tar bladet fra munnen. Nå er det å håpe at Julie Hole, Ola Lund Renolen, Geirmund Lykke og andre bystyremedlemmer som ønsker at vi skal bruke buss, gjør det samme.

Les mer: AtB, brukerråd og liten respons

Hva med AtB og oss?

tekst: Kjell A. Arntzen       foto: AtB 

buss

Kan vi tro på at det blir et skikkelig rutetilbud fra Væretrøa?

Mandag 11. mai var det 2 måneder siden vi møtte folk fra ledelsen i AtB for å diskuterer ruteopplegget for de østre delene av Ranheim. Etter dette møtet konkluderte jeg i Ranheimsavisa «at møtet var et skritt i riktig retning». Nok en gang tok jeg nok munnen for full. Så positivt som det kunne se ut ble det ikke. Nå har vi ikke hørt noe fra AtB før Joakim Johansson (medlem av kontaktgruppa) tok kontakt med Helene Heggheim med en etterlysning om et oppfølgingsmøte.

Les mer: Hva med AtB og oss?

AtB - et skritt i riktig retning?

tekst og foto:: Kjell A. Arntzen

Busser i k

Dette er ikke et problem for de som bor i de østre deler av Ranheim. Vi ser nesten ikke så mange busser i løpet av en dag.

På onsdag hadde vi vårt etterlengtede møte med AtB om busstilbudet i den østre delen av Ranheim. Det var en spent, men en godt forberedt gruppe som møtte i møterommet «Den gyldne omvei» i AtBs lokaler til den siste finpuss før vi møtte AtBs folk. La meg starte med å si: Møtet gikk bra, vi ble godt mottatt, fikk lagt fram våre synspunkter og argumenter. Vi fikk også framlagt vårt forslag til nytt rutetilbud og trase for linje 44.

Les mer: AtB - et skritt i riktig retning?