A+ A A-

Kommunen, skilting og fjæraområdet

Tekst og foto: Kjell A. Arntzen              

Olav intro

Olav Paulsen har vært svært aktiv når det gjelder å få orden på skiltingen i fjæra. Vi går tilbake til det første møte vi hadde med kommunens representanter i 2014.

Det er sommer, ferie og korona. Tiden er inne for at Ranheimsavisa publiserer noen repriser som fortsatt kan være dagsaktuelle. Den som følger her er noe av forhistorien til arbeidet med skilting i fjæra. Kanskje står skiltingen på kommunens dagsorden for 2020? I så fall så er dette også en begivenhet som kan tilskrives krefter i Ranheimssamfunnet. I første rekke museets leder, Olav Paulsen.

Les mer: Kommunen, skilting og fjæraområdet

AtB, brukerråd og liten respons

tekst: Kjell A. Arntzen         foto: arkiv

Svein Otto intro

Svein Otto Nilsen er fortsatt på vårt parti og tar rutetilbudet for Ranheim øst opp i fylkestinget. Måtte flere av byens politikere reagerer på AtBs behanlding av Ranheim øst.

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen vekket til live min harme over AtB og hvordan de behandler sine brukere og de nedsatte «brukerrådene». Det er bent fram ille og ganske så mye respektløst! Mitt eget forhold til busstilbudet og AtB er for tiden svært dårlig. Jeg tar ikke buss og har ellers lite til overs for de som har ansvaret for byens kollektivtilbud. La meg innledningsvis få takke Svein Otto for at han tar bladet fra munnen. Nå er det å håpe at Julie Hole, Ola Lund Renolen, Geirmund Lykke og andre bystyremedlemmer som ønsker at vi skal bruke buss, gjør det samme.

Les mer: AtB, brukerråd og liten respons

Hva med AtB og oss?

tekst: Kjell A. Arntzen       foto: AtB 

buss

Kan vi tro på at det blir et skikkelig rutetilbud fra Væretrøa?

Mandag 11. mai var det 2 måneder siden vi møtte folk fra ledelsen i AtB for å diskuterer ruteopplegget for de østre delene av Ranheim. Etter dette møtet konkluderte jeg i Ranheimsavisa «at møtet var et skritt i riktig retning». Nok en gang tok jeg nok munnen for full. Så positivt som det kunne se ut ble det ikke. Nå har vi ikke hørt noe fra AtB før Joakim Johansson (medlem av kontaktgruppa) tok kontakt med Helene Heggheim med en etterlysning om et oppfølgingsmøte.

Les mer: Hva med AtB og oss?