A+ A A-

Etterlysning!

Ranheim Bydels Museum har gitt ut kalendere med motiver fra Ranheim hvert år siden 1987. Til dette har det blitt brukt bilder fra museets egne samlinger og bidrag fra andre. For kalenderen for 2018 etterlyser museet bilder med personer fra Ranheim, gjerne i større grupper. Det kan være klassebilder (som ikke er brukt tidligere), bilder fra klasseturer, klassefester, klassejubileer og lignende. Andre sammenkomster kan også være av interesse.

Les mer: Etterlysning!

«GRENDER» PÅ RANHEIM OG MINNEBILDER FRA «GRENDA» OLDERDALEN

av: Per Svendsen                          foto: Arne Strand

garder-intro-3995I mange tiår delte vi opp Ranheim i fem ”grender”: Hitra, Hansbakken, Være, Reppe og Olderdalen. En grendabeskrivelse jeg tror vi må hatt med oss helt fra etableringen av industrisamfunnet Ranheim og et godt stykke ut i vår nære fortid. Denne tilhørigheten og identifiseringen til bestemte boligområder på Ranheim, var i mange år sterkt knyttet til hyppige og meget prestisjetunge fotball - og skikonkurranser, også skotthyllturneringer, mellom de ulike ”grender”.

For nyinnflyttere og de unge lesere av Ranheimsavisa, tar jeg med her en enkel grenseoppgang for de nevnte fem ”grender”:

Prestenget er heller ikke slik det var

Les mer: «GRENDER» PÅ RANHEIM OG MINNEBILDER FRA «GRENDA» OLDERDALEN

Veinavn på Ranheim - 6

av: Olav Paulsen

Olav introVi fortsetter vår populære serie om veinavn på Ranheim. I denne artikkelserien var vi sist lørdag på besøk i Olderdalen. Da ble veinavn som hadde sine «faddere» i betydningsfulle personer i Ranheimsamfunnet behandlet. Denne gang er vi igjen på besøk i Olderdalen, men nå med veinavn som ikke har tilknytning til personer. Olav tar for seg tre veinavn i østre Olderdalen. De har alle sitt navn etter tidlig industriell virksomhet i Vikelva. Denne elva har til alle tider vært selve livsnerven for stedet Ranheim, både på grunn av tilgang til drikkevann og som energikilde for mange virksomheter.

Spalteansvarlig Olav Paulsen

Les mer: Veinavn på Ranheim - 6