A+ A A-

av:  Kjell Arntzen                                foto:

Jeg innleder med å takke dere som kommenterer noen av artiklene vi publiserer i Ranheimsavisa. Det forteller oss at dere er virkelig interesserte og har ønske om nærmere forklaringer. Sist ute er Arve Hov i Olderdalen. Han kommenterer vår artikkel «GRENDER» PÅ RANHEIM OG MINNEBILDER FRA «GRENDA» OLDERDALEN» med denne mailen: «Bra artikkel, men hvorfor bruker dere navnet Sjøskogbekken på Rønningsbekken?»

Ranheimsavisa har da bare ett å gjøre. Vi ber om svar fra artikkelforfatteren, Per Svendsen. Dette kan du svare på, Per? – Ja, det kan jeg selvfølgelig. I Historielagets årbok fra 2002 har jeg gjort rede for dette. Tror også jeg var innom bekkens mange «navn» i en tidligere artikkel jeg hadde hos dere; «Min barndoms bekk», sier Per. - Jeg gjentar gjerne det jeg tidligere har skrevet. Vi kan jo ikke forvente at alle har lest verken årboka fra 2002 eller min tidligere artikkel.

Per svendsen intro-       På de offisielle kart betegnes bekken som Sjøskogbekken. På eldre kart er også Rønningsbekken nevnt. I daglig tale skifter bekken navn flere ganger på sin ferd fra toppen av Sæterbakken (Vikerauntjønna) over Fortunalia Øst, ned på flatene øst for de to Tesligårdene, gjennom Olderdalen, Vika og ned til sjøen ved Ranheim Idrettslags baneanlegg, forteller Per.

-       De mest kjente navna er Teslibekken, Johansenbekken og Rønningsbekken. Den delen av bekken som ble benevnt som Rønningsbekken ble for øvrig tidligere også benevnt som Josefabekken etter tidligere eier av Rønningen gård. Videre ble bekken kalt Harperbekken, Presthusbekken og Walldénbekken. Jeg vil også tro at gamle fiskere savner noen benevnelser som er knyttet opp mot lokale boplasser, forklarer Per.

-       Jeg kan vel også ta med at bekken går «under jorda» bitvis på Tesligårdenes eiendommer lengst oppe i Olderdalen (Johansenbekken), i området ved Prix i Olderdalen (Harperbekken) og et lengre område ved passering av motorveien, avslutter Per Svendsen.

Jeg håper at Arve Hov og andre som måtte ha spekulert på dette, nå har fått et tilfredsstillende svar. Takk nok en gang for tilbakemeldingen, Arve.