A+ A A-

av: Olav Paulsen

Olav intro

Lokalhistoriker Olav Paulsen deler noe av sine kunnskaper om bydelens gårder.

Olav Paulsen har gjennom flere år forsynt oss med historiske artikler fra Ranheim. Det gjelder både om fabrikken, om bydelens gårder, om utgravninger og funn, gatenavns opprinnelse, fjære og ulike geografiske forhold. I tillegg har han gjort sitt eget foredrag; «Ranheim gjennom 10.000 år» tilgjengelig for våre lesere. Olav er denne gang ut med en interessant repetisjon om noen av Ranheims gårder. Lesere må gjerne oppsøke vårt eminente bydlesmuseum for mer informasjon og bydelens gårder og historie. Museet er åpent hver søndag mellom 12 og 15.

Stedsnavnet Ranheim

Stedsnavnet Ranheim var opprinnelig et gårdsnavn, utledet av det gammelnorske ordet rane. En rane var en fjellfot eller et bergutspring. Ranheim består for det meste av leirgrunn, men det går en rane fra Reppeplatået ned over Humlehaugen og ned til fjorden med bergutspringene ved Tangen og Hansbakkfjæra. Gårdsnavnet betyr derfor heimen ved ranen(e).

Stregrden

Ranheim Østre ligger vakkert til med store kårnåkre og utsikt mot Frosta

Blant alle dagens bondegårder på stedet er det tre som bærer navnet Ranheim. Det er Ranheim Vestre mellom papirfabrikken og motorveien, Ranheim Nedre ved kirka og Ranheim Østre i Størelia ned mot Væresletta. Det kan også tilføyes en fjerde «Ranheim-gård»: Hansbakken Gård, som er utskilt fra Ranheim Østre, gikk i mange år under navnet Ranheim Lille.

Ranheim Vestre er den eldste

Slik har det ikke alltid vært. Dagens Ranheim Vestre er den eldste, og het naturligvis opprinnelig bare Ranheim. Ca. 250 lenger øst ble det i sin tid anlagt to gårder i et firkanttun oppe på Humlehaugen. (Navnet her kommer forøvrig fra planten humle, ikke insektet, som noen later til å tro). Disse to gårdene fikk navnet Overranum (Ranum er dansketidens variant av Ranheim), og dagens Ranheim Vestre ble da omdøpt til Ranum Nedre.

Den ene av Overranumgårdene ble flyttet ned mot fjorden i 1775, og fikk navnet Ranum Nedre. Den andre ble flyttet østover i 1795, og fikk navnet Ranum Østre. Dagens Ranheim Vestre ble deretter for en stund omdøpt til Ranum Øvre, før den endelig ble gitt navnet Ranheim Vestre et stykke ut på 1800-tallet.

Forvirret? Det kan en lokalhistoriker bli også. I tillegg til gårdsnavn må man også vite noenlunde riktig årstall for å vite hvor man er i landskapet på Ranheim i gamle dager. Men det er slikt som gjør arbeidet med lokalhistorie ekstra interessant!