A+ A A-

av: Olav Paulsen                     foto: Per A Johnsen

museet olavs kjoeleskap

Kjøleskapet kan du se på bydelsmuseet. Det er ikke av den typen du ser i dagens kjøkken, men var godt nok for i 1915

I «kjøkkenavdelingen» i Godshuset står et isskap av typen Frigator, produsert i det som den gang het Kristiania. Det tjente som kjøleskap for matvarer på gården Være Nedre for rundt 100 år siden. På denne gården, som på flere andre, var det vanlig å ta imot gjester fra byen som ville tilbringe sommeren på landet. For gjestenes bekvemmelighet ble dette skapet anskaffet. Ta en tur til museet en søndag for å se på den store samlingen som museet har.

Skapet er godt isolert og todelt. Isen ble lagt i rommet til venstre under et lokk på toppen av skapet. Matvarene ble plassert bak døra i det største rommet til høyre på skapet. Is ble anskaffet ved issaging på innsjøer og tjern om vinteren. I vårt nærområde var Vikerauntjønna i sin tid en stor leverandør av is. Isen ble oppbevart i jordkjellere og isolert med sagflis, og slik hadde man tilgang til is hele året.

Isen holdt en stund i skapets beholder, men smeltet etter hvert så det måtte etterfylles. Smeltevannet ble tappet av til et kar plassert på golvet. Smeltevannet var fortsatt relativt kaldt, og i karet satte man melkespann og lignende til kjøling. Isen gjorde på den måten tjeneste helt til den ble lunkent vann. Ressursene ble utnyttet til fulle i gamle dager.