A+ A A-

av: Olav Paulsen                      foto: Per A Johnsen

Jeg beklager sterkt at skaden etter sykkelveltet tidligere i sommer leger seg senere enn det jeg trodde. Det byr rett og slett på store problemer å skrive på PC`n. En følge av dette er at nye publikasjoner ikke kommer så ofte som vi skulle ønske. I denne situasjonen må jeg ty til tidligere publikasjoner som jeg tror flere av dere vil like? Lesertallene for de artiklene jeg benytter var høye da de ble publisert. Den som kommer her ble publisert i juli 2014, altså for 4 år siden. Jeg ber om forståelse for situasjonen. Håper å være tilbake for fullt i løpet av september, men vil nok gjøre mitt ytterste for å komme med noe nytt før den tid.

Skolestua i Godshuset

skolestua1

Det er sikkert mange av våre lesere som kjenner seg igjen i dette klasserommet.

Blant utstillingene i Godshuset finner vi Skolestua. Den markerer på en måte starten på Bydelsmuseet. Da museumstanken kom opp blant lærerne på Ranheim Skole i 1985/86 viste det seg dessverre at de gamle 2-seters pultene som skolen hadde hatt i mange år var blitt kastet under en opprydding. Det ble da sørget for at det øvrige gamle inventaret og utstyret ble tatt vare på, inklusive to 1-setere i tre. For å få en komplett skolestue ble det anskaffet tre 2-setere fra en av skolene i byen, sannsynligvis Ila Skole.

Skolestua viser hvordan skolen og undervisninga var innrettet for over 100 år siden, med datidens skolebøker, plansjer, kart, blekkhus og -penner, pennaler, ransler og matbokser for å nevne noe.

Vekker minner fra en svunnen tid

Skolestua vekker minner for oss som har opplevd dette miljøet for mange år siden. Vi har for eksempel hatt besøk av en tidligere elev som fant igjen initialene sine som han ripet inn på pulten rundt 1950. Stua er også populær for barnehager på besøk, og ikke minst dagens elever på Ranheim Skole. Hvert år i mars tar vi imot årets 3. trinn for å ha en «skoletime» slik den var i gamle dager. I år besto 3. trinn av hele 106 elever, og vi delte dem i 6 grupper over 2 dager. Da stilte de opp to og to og ventet på at «frøken» skulle komme og ringe inn til timen med den gamle messingbjella.

Skoletime

I første del av timen får elevene vite om overgangen fra omgangsskole til fastskole, noe som på Ranheim skjedde i 1855, og hvor de forskjellige skolebygningene har vært på Ranheim. I resten av timen forklarer tidligere Ranheimslærere hvordan undervisningen foregikk, hvilke fag og hjelpemidler de hadde, hvilke avstraffingsmetoder som ble brukt osv. Deretter får elevene stille spørsmål, og spørrelysten er som regel så stor at timen ofte går ut over de planlagte 45 minuttene.

Skolestua forteller mye om utviklinga i vårt samfunn, både på Ranheim og ellers i landet.