A+ A A-

tekst: Per Svendsen

Det er stor bevegelse blant mange av oss. Med dette mener jeg at det er stadig flere av oss som velger å flytte inn i en mer tilpasset leilighet etter hvert som årene går og vi blir eldre. Det medfører gjerne rydding i loft, kjeller, uteboder og ellers i huset som snart skal bli noen andres. I slike situasjoner er det ikke sjeldent at vi går hardt til verks og kaster det meste av det vi kommer over. Blant det som kastes kan det være noe som er av lokalhistorisk verdi, enten i form av skriftlig materiale, fotografier, protokoller, redskaper eller annet.

«Her på forsommeren fikk jeg kjennskap til meget verdifullt lokalhistorisk materiale. Materialet vil bli presentert i årets historieårbok for Ranheim. For noen år siden fikk jeg også nå ved en tilfeldighet kjennskap til og tak i en protokoll som lå i en heim, som fortalte mye om Ranheims lokalhistorie, stoff vi nyttet i årboka vår.

Så mitt budskap er:

Jeg er sikker på at det ligger i skuffer og skap bilder, gjenstander, gamle foreningsprotokoller, jubileumsskrifter og dokumenter som har stor interesse for vår tids Ranheim. Mange ønsker naturlig å selv ta vare på disse familieminnene for egne nye generasjoner, men vi har i dag teknikker for å skanne dette materialet. Alt som vi bruker vil vi ta kontakt med eierne om før eventuell trykking i historielagets årbok.

Ta kontakt med Olav på bydelsmuseet, Kjell i Ranheimsavisa eller meg som artikkelforfatter».