A+ A A-

av. Kjell A. Arntzen

Mange historisk interesserte både i Malvik, Hommelvik og her på Ranheim har ringt meg for å høre hvor den gamle brannstasjonen på Hommelvik lå og om den ble revet så sent som i 1955. Alt dette har jeg ikke klart å svare på, men det som sto i artikkelen om Fykenborg var etter de opplysninger som ble gitt. Nå er vi heldige som har en historisk interessert mann øverst i Olderdalen, Per Svendsen, som har sjekket saken.

Per har også tipset meg om å gå gjennom en artikkel om «Fykenborg Forsamlingshus gjennom 60 år» i museets årbok fra 2016. Artikkelen er skrevet av Inger Rotli og Leif Bjerkan. Per hadde også vært i kontakt med en rekke gamle kjenninger både i Malvik og Hommelvik. Noe nærmere kom han, men forunderlig nok kjente disse heller ikke godt nok til den gamle brannstasjonen.

Nok en gang ble årboka redningen

Som det ble skrevet i Ranheimsavisas artikkel ble brannstasjonen revet i 1955 og fraktet opp «Reppesbakkan» i det samme året. I følge Inger Rotli og Leif Bjerkan er dette ikke historisk riktig. Jeg finner det da interessant å gjengi fra årbokas artikkel om hvordan Fykenborg ble til:

«Det første som måtte gjøres var å skaffe en egnet tomt. Denne ble gitt gratis av Jenny og Oskar Bjørnstad. Det neste var byggematerialer, som var mangelvare på den tida, men noen hadde fått nyss i at brannstasjonen i Hommelvik skulle rives, og ivrige medlemmer i koret og sportsklubben ordnet med kjøpet. Prisen på brannstasjonen var kr. 1.420,-. Materialene som de fikk ut av dette ble senere verdsatt til kr. 10.500,-.

For å skaffe penger ble det igangsatt en «kronerulling», så velvillige innbyggere på Reppe greide å skaffe pengene. Den 20.03.1946 kom det beskjed fra Hommelvik om at brannstasjonen måtte rives så snart som mulig da tomta skulle brukes som lagerplass.

Det ble straks mobilisert frivillige arbeidskarer, og den første søndagen etter den 20.03. ble brannstasjonen revet og fraktet med lastebilen til Karl Dahl til tomta på Reppe. Dette var i 1946, men det skulle ta enda 10 år før huset ble innviet og tatt i bruk».

Materialene ble liggende på tomta?

Ut fra dette må en tro at materialene fra den gamle brannstasjonen ble liggende noen år på tomta i Fykenveien før alt var borte og brukt på Fykenborg forsamlingshus. Til innvielsesfesten 7. januar 1956 sto huset ferdig og en stor forsamling av festkledde «Reppesbygg» kunne benke seg ved bordene!

Historielagets årbok fra 2016

Dere kan lese hele historien i årboka fra 2016. Årboka er fortsatt å få kjøpt på museets åpningsdager (søndager) når det igjen åpner etter at det for tiden holder stengt.