A+ A A-

skolestua2

av: Olav Paulsen                     foto: Per A Johnsen

Slik var klasserommet for elevene for noen år siden. Selv redaktøren husker disse fra sin skoletid.

Nå kommer en ny repriseartikkel fra Olav Paulsen. Den som kommer her ble publisert i juli 2014, altså for 6 år siden. Om bydelsmuseet skulle være så heldige å få åpmnet i disse korona-tidene er det mulig å få besøke museet en søndag. Vi får håpe det kommer en godværsdag så platten ute ved perrongen kan benyttes. Det ble andre tider, men vi må sammen sørge for at dette viruset ikke spres ytterligere.

Skolestua i Godshuset

Blant utstillingene i Godshuset finner vi Skolestua. Den markerer på en måte starten på Bydelsmuseet. Da museumstanken kom opp blant lærerne på Ranheim Skole i 1985/86 viste det seg dessverre at de gamle 2-seters pultene som skolen hadde hatt i mange år var blitt kastet under en opprydding. Det ble da sørget for at det øvrige gamle inventaret og utstyret ble tatt vare på, inklusive to 1-setere i tre. For å få en komplett skolestue ble det anskaffet tre 2-setere fra en av skolene i byen, sannsynligvis Ila Skole.

Skolestua viser hvordan skolen og undervisninga var innrettet for over 100 år siden, med datidens skolebøker, plansjer, kart, blekkhus og -penner, pennaler, ransler og matbokser for å nevne noe.

Vekker minner fra en svunnen tid

Skolestua vekker minner for oss som har opplevd dette miljøet for mange år siden. Vi har for eksempel hatt besøk av en tidligere elev som fant igjen initialene sine som han ripet inn på pulten rundt 1950. Stua er også populær for barnehager på besøk, og ikke minst dagens elever på Ranheim Skole. Hvert år i mars tar vi imot årets 3. trinn for å ha en «skoletime» slik den var i gamle dager. I år besto 3. trinn av hele 106 elever, og vi delte dem i 6 grupper over 2 dager. Da stilte de opp to og to og ventet på at «frøken» skulle komme og ringe inn til timen med den gamle messingbjella.

Skoletime

I første del av timen får elevene vite om overgangen fra omgangsskole til fastskole, noe som på Ranheim skjedde i 1855, og hvor de forskjellige skolebygningene har vært på Ranheim. I resten av timen forklarer tidligere Ranheimslærere hvordan undervisningen foregikk, hvilke fag og hjelpemidler de hadde, hvilke avstraffingsmetoder som ble brukt osv. Deretter får elevene stille spørsmål, og spørrelysten er som regel så stor at timen ofte går ut over de planlagte 45 minuttene.

Skolestua forteller mye om utviklinga i vårt samfunn, både på Ranheim og ellers i landet.