A+ A A-

av: Olav Paulsen             foto: Per A. Johnsen                        

Bismervekt

Hvor nøyaktig vekta ble den gang bismervekta var i bruk kan vi ikke være sikre på, men den tjente til datidsens formål. Du kan se den på bydelsmuseet når det åpner igjen.

Denne gang henter jeg fram en repriseartikkel fra 18. august 2014. Som vanlig er disse artiklene fra bydelens eldre tider og bydelsmuseet signert av Olav Paulsen. Museet har per dato omtrent 5.000 gjenstander i sine samlinger. Koronasituasjonen har dessverre satt en foreløpig stopper for muligheten til å besøke samlingene, men når situasjonen igjen er under kontroll og mulighetene tillater det, vil museet igjen holde åpent på søndager. Dette blir selvfølgelig bekjentgjort i Ranheimsavisa.

Det kan være verd å ta en runde rundt i Godshuset neste gang du får mulighet til å besøke Ranheims Bydels Museum. Da får du sikkert øye på bismervekta og mye annet av museets rikholdige samlinger.

Museets eldste daterte gjenstand

Høyt på veggen i Godshuset henger den, museets eldste daterte gjenstand. Den er en vekt datert 1684, fra gården Være Øvre. I gamle dager var det vanlig å merke gjenstander med det årstallet de ble laget, noe vi lokalhistorikere setter stor pris på.

Vekta er en primitiv utgave av en bismervekt, og ble brukt til å veie landbruksvarer i forbindelse med handel eller bytte av disse. Den har et lodd på den ene enden og en opphengskrok på den andre.

Vektenhetene pund og mark (merke) har sin opprinnelse i denne typen vekter. Bismerpund var et kjent begrep i sin tid.

Romersk og nordisk bismervekt

Det finnes to hovedtyper bismervekter: romersk og nordisk. På en romersk bismervekt er loddet flyttbart langs vektarmen. På nordiske bismervekter står loddet fast i den ene enden og objektet henges opp i den andre. En snorløkke fungerte som oppheng. På avanserte utgaver kunne snorløkka flyttes for å finne likevekt. På «vår» vekt er snorløkka fast, og det betyr at den i likevekt anga en bestemt vektenhet. Varen som skulle veies ble tilpasset til denne likevekten.

Det ble nok lagt mye flid og nøyaktighet i å produsere denne vekta for 336 år siden.