A+ A A-

Funnet av Ranheimsspenna

av: Kjell A. Arntzen / Karl Edvin Hagen             foto: fra årboka

IMG 0349 Ranheimsspenna

Ranheimsspenna kan kjøpes hos Ranheims Bydels Museum i åpningstiden eller ved kontakt.

Forleden presenterte Ranheimsavisa en artikkel om Ranheimsspenna. Artikkelen var signert av bydelsmuseets leder, Olav Paulsen. Vi ser av våre lesertall at det er god leserinteresse om slikt historisk stoff i nettavisa vår. Under et av mine besøk i Olderdalen hos bydelens «gamling» som han kaller seg selv, Per Svendsen, ble jeg tipset om funnet av Ranheimsspenna som finneren selv skrev om i historielagets årbok i 2004. Jeg finner god grunn til å repetere denne historien fra Karl Edvin Hagen for dere.

Les mer: Funnet av Ranheimsspenna

Ranheimsdagan for over 50 år siden

av: Kjell Arntzen                      foto: fra et gammelt arkiv

Vi setter stor pris på at leserne sender stoff og stofftips til oss. Det skjer dessverre ikke så ofte, men det hender. Denne gang har Kari Birgitte Berg i Ingrid Kiærs vei sendt oss en beretning som er skrevet av NRK`s Tore Rosshaug for noen år siden. Denne mimringen passer godt nå i etterkant av nåtidens Ranheimsdager. Det er vel ikke for mye å slå fast; det var mer sving over Ranheimsdagan på 1960-tallet!

Les mer: Ranheimsdagan for over 50 år siden

Museets samlinger - "Ranheimsspenna!

tekst: Olav Paulsen               

Blant de over 4.000 gjenstandene i museets samlinger er det en som vi har fått laget selv, nemlig en kopi av vikingsmykket Ranheimsspenna. Originalen ligger for øvrig utstilt i oldsakssamlingen på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Den er utført i bronse, delvis dekorert med sølv. Våre kopier er av praktiske grunner helt utført i sølv. Prototypen ble laget av sølvsmed Per Bruheim i forbindelse med museets 10-årsjubileum i 1996.

Les mer: Museets samlinger - "Ranheimsspenna!