A+ A A-

Ranheims-Nytt nr. 1 - 1957

Det andre nummeret av Ranheims-Nytt utkom i mars 1957. Etter ett nummer var vi altså kommet til andre årgang av bedriftsavisa. I «lederen» skriver redaktør Moksnes: «Ranheims-Nytt kan allerede i sitt annet nr. trykke årgang 2, og det skulle være en god hjelp for redaksjonen å ha ett års erfaring bak seg!» Fra dette nummeret har vi klippet en artikkel fra innføringen av stempling i fabrikken, en artikkel som hadde overskriften «Porten». Var du en «neger fra Kongo» kunne du bli skikkelig sjekket!

Les mer: Ranheims-Nytt nr. 1 - 1957

Ranheims-NYTT - nr 1

av: Kjell Arntzen

Jeg har vært så heldig og fått på lån avdøde Ivar Paulsens komplette serie av A/S Ranheim Papirfabrikks bedriftsavis, Ranheims-Nytt. Vi merker stor interesse rundt Ranheims historie, en historie fabrikken så absolutt er en vesentlig del av. Det kan derfor være av interesse at vi plukker biter fra bedriftsavisas mange nummer, mest sannsynlig i kronologisk orden. Vi starter denne artikkelserien med første nummer, nr. 1 – 1. årgang fra desember 1956. Redaktør var den kjente Ranheimsskikkelsen, Brynjulf Moksnes. Hva er mer naturlig enn å starte med forordene som ble forfattet av merkantil disponent A. Ellingsen og teknisk disponent Th. Overwien.

Les mer: Ranheims-NYTT - nr 1

Veinavn på Ranheim - 14

av: Olav Paulsen

Da har vi kommet til siste artikkel i denne serien, og avslutter med de sist vedtatte veinavnene på et Ranheim under voldsom utvikling. Før vi slipper til Olav vil vi takke for en interessant artikkelserie. Det er et stort antall som har fulgt med på alle Olavs artikler om veinavn på Ranheim. Dette forteller oss at mange er interessert i Ranheim, hvordan områder, veier og gårder har fått sine navn og annen historie fra bydelen vår. Vi tar gjerne imot tips om stoff som kan dreie seg om «gamle Ranheim» så får vi se om vi kan få til noe av det dere ønsker.

Les mer: Veinavn på Ranheim - 14