A+ A A-

Dagsposten fra juli 1930

av: Per Svendsen                 scannet av: Rune Domaas

Ny, yngre og langt sprekere eier av boligen Teslibakken øverst i Olderdalen, kom rett før nyåret ned fra ”kryploftet” over husets andre etasje med en 85 år gammel avis. Den var stukket langt inn under en av takåsene. Aviseksemplaret var ”DAGSPOSTEN”, datert ” Trondhjem, den 3die juli 1930”.

Avisen er nå finlest av boligens eldste som fant mange ”nyhetsgodbiter” fra en for lengst svunnet tid. ”Nyheter” som den gamle tror også kan være av interesse for nettavisas langt yngre lesere.

Før jeg presenterer for dere noen ”smakebiter” fra avisas innhold, må jeg gi litt bakgrunnsinformasjon om hvorfor jeg tror et aviseksemplar ble stukket opp i takåsen i et av de eldste bolighus i Olderdalen, og hvilken avis var nå denne ”Dagsposten”?

Les mer: Dagsposten fra juli 1930

Hvorfor bruker vi navnet Sjøskogbekken på Rønningsbekken?

av:  Kjell Arntzen                                foto:

Jeg innleder med å takke dere som kommenterer noen av artiklene vi publiserer i Ranheimsavisa. Det forteller oss at dere er virkelig interesserte og har ønske om nærmere forklaringer. Sist ute er Arve Hov i Olderdalen. Han kommenterer vår artikkel «GRENDER» PÅ RANHEIM OG MINNEBILDER FRA «GRENDA» OLDERDALEN» med denne mailen: «Bra artikkel, men hvorfor bruker dere navnet Sjøskogbekken på Rønningsbekken?»

Les mer: Hvorfor bruker vi navnet Sjøskogbekken på Rønningsbekken?

Veinavn på Ranheim 7

av:  Olav Paulsen

Etterhvert som vi holder fram med denne lørdagsspalten finner vi stadig nye veinavn som krever omtale. Med omtalen følger også en forklaring på bakgrunnen for veinavnet. Med andre ord: dere kan glede dere over at det blir flere lørdager med veinavn fra Olav Paulsen. I artikkel 7 av veinavn er vi fortsatt i Olderdalen Øst. Denne gang skal vi ta for oss to eldre veinavn, pluss et relativt nytt. Alle tre har sin opprinnelse i lokalhistorien.

Les mer: Veinavn på Ranheim 7