A+ A A-

Litt mer om Sjøskogbekken ...

av: Annar Kirkvold                           foto: Roy Halvorsen

Det er fantastisk morsomt og særs interessant at en så stakkarslig bekk som Sjøskogbekken framstår 1. februar 2015, kan skape så stort engasjement og gledelig høye lesertall. Det viser seg - som vi trodde - at mange er svært interessert i bydelens historie. Det gjelder ikke bare dere som er nye "Ranheimsbygg", men også mange av oss som har bodd her en god stund. Det stimulerer oss og dere som leser stoffet til å komme med historier og gamle minner fra Ranheim. Gjerne fra egen oppvekst. Vi har alle mye å lære av slikt. Denne gang er det Annar Kirkvoll som har gitt oss historien som presenteres for dere.

Les mer: Litt mer om Sjøskogbekken...

Dagsposten fra juli 1930

av: Per Svendsen                 scannet av: Rune Domaas

Ny, yngre og langt sprekere eier av boligen Teslibakken øverst i Olderdalen, kom rett før nyåret ned fra ”kryploftet” over husets andre etasje med en 85 år gammel avis. Den var stukket langt inn under en av takåsene. Aviseksemplaret var ”DAGSPOSTEN”, datert ” Trondhjem, den 3die juli 1930”.

Avisen er nå finlest av boligens eldste som fant mange ”nyhetsgodbiter” fra en for lengst svunnet tid. ”Nyheter” som den gamle tror også kan være av interesse for nettavisas langt yngre lesere.

Før jeg presenterer for dere noen ”smakebiter” fra avisas innhold, må jeg gi litt bakgrunnsinformasjon om hvorfor jeg tror et aviseksemplar ble stukket opp i takåsen i et av de eldste bolighus i Olderdalen, og hvilken avis var nå denne ”Dagsposten”?

Les mer: Dagsposten fra juli 1930

Hvorfor bruker vi navnet Sjøskogbekken på Rønningsbekken?

av:  Kjell Arntzen                                foto:

Jeg innleder med å takke dere som kommenterer noen av artiklene vi publiserer i Ranheimsavisa. Det forteller oss at dere er virkelig interesserte og har ønske om nærmere forklaringer. Sist ute er Arve Hov i Olderdalen. Han kommenterer vår artikkel «GRENDER» PÅ RANHEIM OG MINNEBILDER FRA «GRENDA» OLDERDALEN» med denne mailen: «Bra artikkel, men hvorfor bruker dere navnet Sjøskogbekken på Rønningsbekken?»

Les mer: Hvorfor bruker vi navnet Sjøskogbekken på Rønningsbekken?