A+ A A-

Bydelsmuseets ÅRSMØTE

tekst og foto: Kjell Arntzen

Olav intro

Olav Pausen ser fram til at vi blir fri Covid-19. Mange savner besøket og trivselen på bydelsmuseet. Nå er det imidlertid stengt! Kanskje blir det årsmøte den 31. mai?

Det er sikkert mange av museets medlemmer som savner informasjon fra bydelsmuseet under den pågående pandemien. Museets mangeårige «direktør», Olav Paulsen, har flere ganger vært ute og beklaget at museet må ha stengt nå under pandemien. Det ble også orientert i fjor om at årsmøtet for 2020 måtte avlyses av samme grunn.

Les mer: Bydelsmuseets ÅRSMØTE

Norge ble stengt ned - noe måtte jeg gjøre

tekst og foto: Inger Margrethe Moa

Amoa 2

Så vakkert kan det være på Ranheim en solskinnskveld. Her fra Grilstad Marina

Inger Margrethe har vært så omsorgsfull mot oss andre at hun har delt hva hun har gjort i tiden med Covid.19 hengende over oss. Hun har i tillegg tatt imot Ranheimsavisas oppfordring til å skrive noe som kunne være aktuelt for våre lesere. Det vi har fått fra henne både gleder og stimulerer oss. Det er bent fram en flott skildring av det hun har opplevd under sine turer, ikke minst det hun avslutter med: «Denne artikkelen er skrevet i kjærlighet til et nærområde der vi har mulighet til å komme tett på naturen, og i takknemlighet over at jeg har anledning til å gjøre nettopp det».

Les mer: Norge ble stengt ned - noe måtte jeg gjøre

Ranheim Musikkforening trenger øvelselokale

tekst: Ann-Kristin Lønvik

fane RMF

Selv om vi neppe får se musikkforeningens fane først i tog på 1. og 17. mai håper vi å kunne feire med dem senere i sommer.

 

Covid-19 rammer også Ranheim Musikkforening. Smittevernregler med avstandsbestemmelser har ført til at korpsets fellesøvelser er satt på vent. Nå har vi fått lov til å spille sammen igjen, men da med 2 meters mellomrom.

Les mer: Ranheim Musikkforening trenger øvelselokale