A+ A A-

av: Kjell Arntzen                                 billedmontasje: skolemusikken

image5

Disse tre musikkantene kan du få besøk av den 12. oktober. Ha dine panteflasker klare

Vi skriver oktober og årets første høstmåned. Med den kommer også Ranheim Skolemusikkorps tradisjonelle og inntektsgivende flaskeinnsamling. Det er tiden for at du selv slipper å ta med tomflaskene til panteautomatene, men gir flaskene til skolekorpsets drift. Inntektene fra flaskeinnsamlingsaksjonene bringer sårt tiltrengte tilskudd til korpset kasse, samtidig som det samler korpsmedlemmer og foresatte til en felles dugnad og bort fra øvingslokalene. Mandag 12. oktober er dagen de kommer og henter flaskene dine. Det er bare for dere i husstanden å starte den interne samlingen.

Charlotte Berg Sletfjerding er ansvarlig for årets flaskeinnsamling. Hun forteller at årets innsamling er organisert på samme måte som tidligere innsamlinger. Det betyr at du/dere samler tomflaskene i huset, korpsets medlemmer kommer og henter. – Som tidligere får noen av medlemmene tildelt ruter for å spre informasjon om innsamlingen. Det er jo helt nødvendig for resultatet at dere der ute får vite at nå «kommer vi», sier Charlotte som har store forventninger også til årets aksjon.

Fjorårets flaskeinnsamling ga som resultat at korpskassen kunne fylles opp med ca. 35.000 kroner. Det vil si at korpsmedlemmene samlet inn flere tusen flasker som kunne pantes. – Det er i aller høyeste grad verd jobben, fortsetter Charlotte. – Pengene kommer godt med i korpsets drift. Det koster å drive et skolekorps, fortsetter hun. – Her er det snakk om instrumentkjøp, anskaffelser av noter og så ønsker vi å bruke noen penger på deltakelse i musikkstevner og andre arrangement. Korpset er ellers i sterk vekst, noe som er naturlig ettersom Ranheim nå vokser i stor fart. Vi har nå over 100 medlemmer som spiller eller driller, forteller Charlotte.

Mandag 12. oktober er dagen

-        skolekorps plakat edited 1Mandag 12. oktober mellom klokka 17.30 og 20.00 kommer vi. Ranheim er i den tiden godt dekket av våre korpsmedlemmer som samler inn flaskeposene dere har satt ut. Vi er fullt på det rene med at ikke alle er hjemme på den tiden. Det trenger slett ikke by på noe problem, fortsetter Charlotte. – Er du ikke hjemme, men har flasker å gi oss; sett dem i plastposer ved veien eller utenfor døra di. Merk posen med vår pantelapp eller skriv skolekorpset på posen.

Christian og Hanne Støre har stilt lokaler på gården Øvre Være til disposisjon som flaskemottak. Det er altså rikelig med plass for en mengde tomflasker som kan pantes. På flaskemottaket vil korpsmedlemmer som ikke er og samler inn tomgods plassert for mottak og sortering. Ved mottaket vil det være aktivitet fra klokka 17 til klokka 21. Det er fullt mulig å få levert tomgods direkte i mottaket.

Klarer ikke å dekke hele Ranheim

Ranheim har vokst siden i fjor! Der innebærer at arrangementgjengen for årets innsamling har bestemt at denne gang kommer de ikke til Reppe og boligene sør for E6. – Vi må konsentrere oss om de områdene der bydelen har vokst mest, forklarer Charlotte, - og det er områdene mot sjøen. Det er her vi må legge ned innsatsen denne gang. Vi tar turen fra Grilstad og opp til Væretrøa.

-        Vi håper at så mange som mulig av dere har flasker vi kan få, sier Charlotte. – Det hadde vært fantastisk moro å slå innsamlingsresultatet fra 2014, men kanskje skal det noe til? Vi håper i alle fall at vi lander omtrent på det nivået. Om noen av leserne ønsker å støtte skolemusikkorpset med direkte tilskudd, er det også fullt mulig. Korpsets bankkontonummer står på flaskelappene som deles ut i forkant, avslutter en forhåpningsfull innsamlingsleder.