A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen                             foto. Svein Otto Nilsen

HC plass

Det ser slett ikke koselig ut der funksjonshemmende skal gå ut i vannet ved Værehomen!

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen er nær på ustoppelig når det gjelder sitt politiske engasjement. Til bystyrets møte torsdag 29. august har han levert nok et privat forslag til behandling. Denne gang er det den stusselige badeplassen for funksjonshemmede på Være som er saken.

Svein Otto sier at om man søker på Være badeplass i Trondheim, kan man lese at Værebukta og Væreholmen er Trondheims beste badeplass ved fjorden. Det står
videre at plassen er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede med gelender ut i vannet og parkeringsplass for handicappede.

Om vi befarer plassen så viser det seg at Trondheim kommune kan skjemmes over badetilbudet for handicappede på Væreholmen. Svein Otto har gjort det og er fullstendig enig i de som beskriver badeplassen og kommunens stell av denne slik.

-        Badeplassen ved Væreholmen er totalt ute av drift, gelenderet er ødelagt og veien ut i vannet er fullstendig vokst igjen av stein og tang, slår Svein Otto fast.

-        Det er i en rekke sentrale dokumenter anbefalt om tiltak for funksjonshemmede for å bedre mulighetene til friluftsliv. Dette er en av de få muligheter som finnes for handicappede til å bade i sjøen.

-        Vi ser at det ved flere plasser utenlands etableres ramper med heis for at handicappede kan få seg et bad i sommervarmen, mens i Trondheim blir dette totalt forsømt, noe Væreholmen viser.

Svein Otto Nilsen (PP) vil fremme følgende forslag i bystyrets møte 29.08.2019:

«Bystyret ber rådmannen legge frem en sak som viser dagens tilbud for bading i sjøen for handicappede.

Hvis tilbudet i dag er for dårlig så skal man etablere en badestrand som legger opp til å bedre funksjonshemmedes mulighet for å ta seg et bad i sjøen».