A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen                       foto: Sølvi Kvam / Kjell A.

IMG 3670

Steinar Skjervold og Kjell Ove Johnsen tok en pause slik at Sølvi Kvam fikk et bilde av dem. Industristøvsugeren (bak Kjell Ove) gjorde jobben sin!

Ranheimspatrioten hadde innkalt til dugnad i Pettersenfjæra i går ettermiddag. Programmet var rydding av glasskår, rensing av berget for glasskår, skifte av knust skiferstein i bord og luking av skvallerkål. Til formålet var det leid en kraftig industristøvsuger!

Vi var ikke veldig mange

Dugnaden var tidfestet til klokka 17.00. På det tidspunktet var det bare pensjonistene Kjell Ove og undertegnede som var på plass, men de andre kom i løpet av det neste kvarteret. Til sammen besto dugnadsgjengen av 6 personer som alle var levende opptatt av at det skulle ryddes før barnehagebarna, skoleelevene og andre tok Pettersenfjæra i bruk etter pinsas harde bruk av plassen.

Den nye skiferhella ble trillet bort til bordet som hadde fått skiferen ødelagt. Med brekkjern fikk vi løst den ødelagte hella fra bordet bit for bit. Deretter kom Kjell Ove med nyinvesteringen i trillebåra for å få den på plass. Møysommelig måtte vi renske kantene i bordet slik at hella kom skikkelig på plass. Da det var gjort fikk Johnsen bruke sine kjempekrefter og løftet hella opp på bordet slik at vi sammen kunne manøvre den på plass. Det gikk bra og bordet fikk sin nye skifterhelle. Ikke fordi bordet ønsket et skifte, men fordi noen ikke tålte at den gamle var der.

Glasskår i store mengder

At glassflasker knuses fører alltid til at det strøs glasskår over et område. Når slike flasker kastes med kraft mot en bergvegg så pulveriseres flaska og små glasskår er å finne i et større område.

Jeg overdriver ikke når jeg sier at det var glasskår over alt i området ved berget, Ikke bare bak scenen og gapahuken, men også i berget mot Hansbakkfjæra. Kort sagt; - mot alle sidene av gropa der det er berg!

Til formålet hadde Kjell Ove leid inn en kraftig industristøvsuger. Dugnadsgjengen ryddet berget for mengder av jord og ugress før støvsugeren skulle gjøre jobben med å fjerne de små glasskårene. De som ikke var knyttet opp mot sugeren var opptatt med å plukke glass, luke skvallerkål og rydde rask og flasker som ennå ikke var knust.

Nå kan vi ikke garantere at alt glass er borte, men vi kan kanskje garantere at det ikke blinker alle steder i Pettersenfjæra nå solas stråler sveiper over området.

En venninnegjeng og Ranheim Malerforening

IMG 2118

Damene i Ranheim Malerklubb og den andre kvinnelige vennegruppa hadde det trivelig i Pettersenfjæra. Sol og varmt var det, men de klaget ikke!

Mens vi holdt på å rydde der nede strømmet det på med damer. En stor venninnegjeng hadde funnet på å legge sin hyggekveld der nede. Forsynt med niste og noe godt i glasset tok de plass ved et av bordene. Det så virkelig ut som de hygget seg i sol og god temperatur.

En god gruppe damer fra Ranheim Malerforening dukket også opp med samme mål for øye. Det er heldigvis god plass i Pettersenfjæra, så disse to selskapene ble ikke forstyrret av oss som jobbet der nede. Stemningen var god og alle så ut for å trives.

Et møte om hvordan?

Blant dugnadsgjengen var alle de som har tatt ansvar for Pettersenfjæra tilstede. Her var Hansbakken velforening, Ranheimspatrioten og Ranheimsavisa, så et «toppmøte» kunne avvikles over kaffekoppen. Bakgrunnen for dette var selvfølgelig de ødeleggelser som oppleves, men også om ting vi gjerne skulle ha hatt her nede.

Ikke overvåkningskamera

Flere har etterlyst kameraovervåking i fjæra. Gruppa har ikke ønsket noen overvåkning av området og står fortsatt fast på dette. Vi ønsker å følge det Jesse synger i sin «Stolt av Ranheim»; - det skal gå an å få sitt første kyss i fjæra uten å bli filmet.

Toalett og vann

Hansbakken velforening har innledet god kontakt med Trondheim kommune om å få etablert bedre toalettforhold og vann fra tank i Pettersenfjæra.

Natteravner og Ranheimsfolk

Det ble ønsket at flere av bydelens ungdomsforeldre tok del i den natteravnordningen som nå er oppstartet. Flere av den eldre garde kan også ta del i denne ordningen.

Politiet

Det tas kontakt med politiets motorsykkelpatruljer. Hensikten med denne kontakten er å få lagt inn patruljering av Pettersenfjæra og våre strandområder på godværskvelder gjennom sommeren og høsten.

Legg kveldsturen om Pettersenfjæra

Ingen av oss skal opptre som politi. Det er imidlertid ønskelig at flere legger sin kveldstur om Pettersenfjæra, Hansbakkfjæra og Tangen. Dette kan kanskje forhindre noe av de ødeleggelsene vi har opplevd.

Sammenkomster i sommer

Ranheimsfolk og andre vennegrupper ønskes velkommen til å samles i Pettersenfjæra. Her er det plass til mange uten at myndighetenes smittevernbestemmelser brytes. Vi ønsker at Pettersenfjæra skal være som vi tidligere har erklært; - en koronafri sone.