A+ A A-

Av: Olav Paulsen / Kjell Arntzen tekst/foto

IMG 2220 Hansbakkfjra

Her i Hansbakkfjæra har det ikke vært parkeringsplass så lenge Olav kan huske!

Lørdag 27. juni hadde Olav Paulsen et et betimelig innlegg i Adresseavisens debattspalte. Hans motivasjon for innlegget var selvfølgelig den helt håpløse skiltingen av badeplasser og parkeringsarealer i dette området. En ting er at det store strandområdet som spenner seg fra Pettersenfjæra i øst til den gamle Ranheimskaia i vest kun har en parkeringsplass, og den ligger på Tangen. Trondheim kommune vedtok i 2018 å gjøre badestranda ved pælene tilgjengelig for oss. Det har dessverre ennå ikke skjedd!

Parkeringsplassen er merket

Parkeringsplassen på Tangen er merket med P-skilt, navnet Hansbakkfjæra og angivelse av at her er parkering lovlig fra 06.00 – 23.00. På solrike dager som vi har hatt i de siste dagene er plassen så alt for liten, men det er dessverre ikke utvidelsesmuligheter i området.

IMG 2224 btere

Det er dumt og dyrt å parkere på plassen for utrykningskjøretøy

En asfaltert snuplass før innkjøringen til parkeringsplassen er laget for utrykningskjøretøy. Denne plassen har i disse solrike dagene blitt benyttet som parkeringsareal for personbiler. Det samme har plassen helt ned for kirkegården, båtutleggsplassen. Her er det også forbudt å parkere. Parkerer du ved en av disse plassene påløper det et gebyr på kr. 900,-. Disse plassene er forbeholdt utrykningskjøretøy og andre som skal ut med båt. Etter båtutsettet skal bilene parkeres på den merkede parkeringsplassen i den angitte tidsperioden.

Hansbakkfjæra og Pettersenfjæra

Disse fjærastrekkene er stengt med låst kjetting og en steinmur. Det er altså ikke anledning til å snike seg inn her for å parkere. Kjøring inn mot Hansbakkfjæra og Pettersenfjæra er primært for kommunens kjøretøy og utvalgte som har påtatt seg ansvaret for Pettersenfjæra. Det er to nøkler til denne bommen, en for Trondheim kommune og en for Hansbakken Velforening.

Olav Paulsens innlegg

«Jeg leste nylig i Adresseavisen at det var parkeringskaos i Hansbakkfjæra. Jeg har bodd på Ranheim i over 70 år og har aldri sett ei bil i Hansbakkfjæra, bortsett fra kommunens kjøretøy som er der i nødvendig ærend av og til. Stedet nedenfor Ranheim kirke med parkeringsplassen og den fine og barnevennlige stranda som ligger der heter Tangen. Hansbakkfjæra ligger ca. 400 meter øst for parkeringsplassen, adskilt fra Tangen av det skogkledde Persberget.

Trondheim kommune har bidratt til denne misvisende navnebruken ved å sette opp et skilt med navnet Hansbakkfjæra på parkeringsplassen ved Tangen. Vi i historielaget har gjennom flere år vært i kontakt med kommunen for å få riktig skilting. Til tross for flere møter og befaringer har vi ikke lyktes med dette. Det er bestandig greit å vite hvor man befinner seg, særlig dersom det er behov for å tilkalle assistanse i en kritisk situasjon. Både Tangen og Hansbakkfjæra er markert på kartet til Trondheimsregionens friluftsråd. Med ønske om en fin badesesong, både i Hansbakkfjæra og på Tangen!

Olav Paulsen, Ranheim Bydels Museum og Historielag»

Tekster til skilt er utarbeid

IMG 2223 Tangen

Så får vi håpe at kommunen tar imot den gode hjelpa de får fra Ranheim Bydels Museums historielag

I et tidligere møte med representanter fra IPS Trondheim kommune som Ranheimsavisa fikk anledning til å delta i, sa Olav Paulsen at han kunne ta på seg jobben med å utarbeide forslag til opplysningstekster for Tangen, Hansbakkfjæra og Pettersenfjæra, samt å klargjøre skilt med stedsnavn i dette området.

I dette møtet – for 3 år siden – sa kommunens folk JA til dette. – Dette må vi få i orden så snart som mulig. Det vil jo være en berikelse for Ladestien og for disse strandområdene, ble det sagt. 3 år er i Ranheimsfolks forstand ikke «så snart som mulig».

Så til de av dere som leser Ranheimsavisa i Rådhuset, på rådmannskontorene og byens politikere; Vi forventer at dette kommer på plass sommeren 2020!