A+ A A-

tekst og foto: Kjell A. Arntzen

Hovedstad

Jeg spurte deltakerlagene: Hvilken hovedstad ser dere her? 

Som ventet kom det en ny smittebølge av Covid-19-viruset. Flere av landets byer har blitt hardt rammet og landet for øvrig er i dag verre stilt enn våre naboer i øst. I skrivende stund er Norge et rødmerket land med 23,9 av 100.000 på tabellen som nyttes. Som kvissmaster for Ranheim-Kvissen tør jeg ikke ta ansvar for å forvolde økt smitte ved å arrangere kviss på Romantica. Dette er Dogan, Ahmet og jeg blitt enige om.

Mange etterlyser kvissen

Det går ikke mange dagene mellom hver gang jeg møter en som spør om ikke Ranheim-Kvissen starter snart. Tidligere har jeg svart at jeg skal prøve å begynne den 25. september, men nå er denne datoen utelukket. Smittesituasjonen er høy og sjansen for spredning er så absolutt tilstede, også her på Ranheim.

Lokalene på Romantica er store og kan ha plass for noen innenfor de smittevernreglene som gjelder. Meteren kan holdes ved bordene, men er vanskelig å holde ved bardisken, ved inngangen til klosettene og ved passeringer i lokalene både oppe og nede.

Åresalg er heller ikke mulig. Selv om det er helt umulig å få avholdt det populære salget av årer, så er ikke det avgjørende for kvissen. Mitt inntrykk er imidlertid at for deltakerne er trekningen på årene som selges et must i løpet av kviss-kvelden. Prosedyren som må gjennomføres for å ha åresalg er for omfattende til at jeg orker på det.

Kanskje vaksine rundt juletider?

Jeg ser at FHI og myndighetene nå antyder at det kan bli tilgjengelig vaksine til jul. Jeg håper den klar, godkjent og blir tilgjengelig. Uansett vil den ikke ha noen virkning som «garanterer» dere kvissere i det som er igjen av 2020.

Vi får bare håpe at vi i løpet av våren 2021 kan bli i stand til å samles til Ranheim-Kviss igjen. De som deltok gjennom 2019 og januar/februar 2020 vil bli orientert om situasjonen gjennom «Kviss-Bladet». Om Ranheimsavisa eksisterer på det tidspunktet jeg kan se at tiden for kviss er der, så blir dette selvfølgelig omtalt i nettavisa.

Inntil videre får alle ha en smittefri tilværelse og god høst!