A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen

Covid-19 har satt alt på vent. Også Ranheim-Kvissen er innstilt. Noen gir uttrykk for at de er engstelig for at kvissen ikke vil starte opp igjen, andre håper på at vi igjen kan møtes på Romantica til kviss til høsten. Nå synes det som om vaksineringen også blir utsatt og alt vil ta lengre tid, men vi får håpe at ting kan løsne litt etter hvert. Det meste er avhengig av den enkelte av oss!

Selv har jeg brukt litt tid på å forberede at vi kan møtes igjen til høsten. Det har jeg gjort ved å lage kvissoppgaver til bruk i 2021. Om vi ser for oss en mulig oppstart i september så skulle vi rekke fire kvisskvelder i år. Jeg håper inderlig at dette blir mulig!

Bedre lokaler

IMG 2527

Det vil bli bedre for alle med de lyddempende platene som Resul og Ahmed har montert i taket!

De fleste av oss har vært plaget av lydstøy i lokalene på Romantica. Flere har også bedt Oguz og guttene om å få montertlyddempende plater i taket. Fram til uke 4 i 2021 var lite gjort selv om platene lå på lager. En tur innom Romantica onsdag 27. januar ga meg en gledelig overraskelise. Nå var platene på plass og lyden var blitt betraktelig bedre. Støyen er borte og lyden bærer ikke så langt av sted. Nå går det an å prate rundt bordet uten at kvisslag i den andre enden av lokalet hører så godt hva det snakkes om.

Her har kokken Resul og "økonomisjef" Ahmed gjort en stor jobb! Ved hjelp av et rullende stillasje har de montert et flott mønster med sorte lyddempende plater i taket over hele restauranten. Framfor å leie et kompetent firma for jobben tok de tak selv. "Økonomisjef" Ahmed sier de sprarte bedriften for flere tusenlapper, noe de lurer på om Oguz vil tilgode se dem med? 

Det som nå er gjort blir til glede for spisegjester og helt sikkert for oss som er med på kvissen.

Jeg spør hvor var "gammelsjefen" selv opp i det hele? - Jeg må nok fortelle at han kløp ikke i arbeidet. Han har høydeskrekk så Oguz inntok sin kaffe i ro og fred ved stambordet sitt. Han så en anledning til en kaffetår da han var fri for oppgavene han normalt har i "Skrubben". 

Bytte av dag?

Det har kommet flere innsigelser på at kvissen er lagt til fredagskveldene. Dette passer ikke alle. Spørsmålet som stilles er: «Kan du ikke forsøke å avvikle kvissen på torsdager»? Selvfølgelig kan jeg det.

Det er flere som forteller at fredagene er en naturlig hjemmekveld for dem og familien. Enten er det «Taco-kveld» eller hyttehelg. Noe slikt lar seg vanskelig innpasse i en kviss på fredager.

Jeg velger å gi torsdagen en sjanse til å vise hvor mange som kommer på en slik kveld. Kanskje passer det bedre for de fleste av dere som deltar hver gang også? Ut fra henvendelsene så tror jeg at en torsdag kan trekke flere til Romantica. Andre steder hvor det arrangeres quiz foregår det gjerne på en av ukedagene, og da med godt oppmøte.

Om jeg skal våge å sette en aktuell åpningsdag i 2021 har jeg krysset av for torsdag 16. september. Oppstart som vanlig klokka 20.00. Dette med et inderlig håp om at vi er tilbake til en normalsituasjon (om vi noen gang kan kalle noe for en normalsituasjon etter ett år i dvale)?