A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen            foto: Kjell Arntzen og arkiv

Gull til Ranheim

At Ranheim TF hevder seg i Eliteserien øker barn og unges interesse for fotball, idrett og annen aktivitet.

Den østre delen av Trondheim opplever en betydelig økning i befolkning og ikke minst nye boligområder. Det er ikke bare på Ranheim utbyggingen skjer, også på Jakobsli, Strindheim, Fortunalia, Sæterbakken, Bergheim, Høyseth og på Dragvoll skjer det mye. I tillegg har vi store områder på det vi alltid har definert som Ranheim. Her nevner jeg Reppe, Steinhaugen, Være, Grilstad Marina og ikke minst Overvik. Alt dette medfører store endringer på det gamle Ranheim og i byens østre bydeler samlet sett. Vi knyttes mer og mer sammen til en kjempestor bydel som jeg gjerne, i et samlebegrep, i omtaler som Stor-Ranheim.

Her er det mye som skal på plass på kort og litt lengre sikt. I dag er flere av skolene overfylte, Stor-Ranheim er fri for anlegg som kan huse kor, korps, teater, konserter o.l. Anlegg og aktiviteter for ungdom som ikke har funnet seg til rette i de aktiviteter mange driver med, er ikke tilstede. For at ikke denne artikkelen skal bli for lang må jeg konsentrere meg om idretts- og kulturanlegg. Ranheimsavisa er åpen for alle som har meninger om saker som politikerne må ta et krafttak i så snart som mulig.

Det er ikke min mening å svartmale situasjonen i bydelen. Politikerne skal ha ros for at de har vedtatt at det skal bygges ny skole på Overvik, flerbrukshall, ny vei mot Værnes og håndballhall ved Extra Arena. Ros skal de også ha for at de vernet Grytbakkfjæra og strandområdene på Ranheim. Å påpeke utfordringene kan ha en særlig effekt nå i et valgår. Jeg sier ikke at våre politiker er helt «blanke» på situasjonen, hverken på Ranheim eller andre steder øst for bysentrum, men i et valgår drister vi oss frampå!

Trondheims største bydel

Om jeg ikke tar mye feil mener jeg å vite at nå i 2019 vil Ranheim med omegn passerer Byåsen og blir Trondheims største bydel! Dette vil forsterke seg i årene som kommer. Det vil bety at flere gamle grenser vil viskes ut. Steder og bydeler vil vokse sammen av den store boligutbyggingen som skjer og vil skje framover på Høyseth, Granåsen, Rotvoll, Fortunalia, Sæterbakken, Overvik, på Reppe og andre steder.

I denne bydelen finner vi også de tre største enkeltstående idrettslag som grenser til hverandre. Delvis overlapper de også hverandre. Noen kan spill fotball for Ranheims jenter, og de samme kan spille håndball for Charlottenlund og drive friidrett i Strindheim. Her har vi Charlottenlund Sportsklubb, Strindheim Idrettslag og Ranheim. Disse tre idrettslagene aktiviserer nå mange tusen barn, unge og voksne. Om jeg oppsummerer dette aktiverer de hver for seg og til sammen flest mennesker i Trondheim i sine aktiviteter og på sine anlegg.

Ranheimsavisa sjekker situasjonen

Vi ser noen av de utfordringer byens østre bydeler står overfor når det gjelder idrettsanlegg, skoler, kulturlokaler og annen infrastruktur. Hvor skoen trykker får vi vite best av dem som står i utfordringene dag etter dag. Vi tok turen innom talspersoner fra de tre største idrettslagene her i området, CSK, Strindheim og Ranheim.

CSK Charlottenlund Sportsklubb

Engen Jan

Jan Engen i Charlottenlund Sportsklubb håper på at anleggssituasjonen i østområdene har nødvendig fokus hos byens politikere.

Vi stakk innom Charlottenlundhallen der vi hadde avtalt en prat med Ola Rindal og Jan Engen. De forteller at klubben befinner seg geografisk sett midt mellom det som trolig blir to av byens største boligutbygginger på mange år. – Her ligger vi midt i smørøyet, starter Rindal. – Med det mener jeg at vi har de store utbyggingsområdene på Rotvoll på vestsiden og utbyggingsområdene på Overvik øst for oss. Etter det jeg kan se vil det i aksen mellom E6 forbi IKEA og Presthusveien over noen år komme nærmere 15.000 mennesker. Detter kommer som tillegg til de som allerede bor i området Charlottenlund, Ranheim, Olderdalen, Reppe, Vikåsen, Brundalen og Dalheimslyngen.

-        Målt i innbyggere vil dette området ha like mange innbyggere som en mellomstor norsk by. Her blir vi større enn Stjørdal, Steinkjer, Molde, Hamar, Lillehammer. Det betyr igjen at vi i innbyggerantall nærmer oss byer som Bodø, Tromsø og Arendal. For oss virker dette «skummelt» og noe uvirkelig slik bydelen er stilt i dag, fortsetter han.

-        Det er selvfølgelig utrolig spennende, men samtidig krevende både for byen og de etablerte bydelene. Tusenvis av nye mennesker skal ha tilrettelagt infrastruktur som skoler, veier, forretninger, helsetjenester, eldreboliger og masse annet.

-        Som idrettslag er det viktig for CSK at vi har anlegg som gagner våre nåværende medlemmer og de som kommer til. Et idrettslag ser vi på som en viktig faktor i infrastrukturutbyggingen. Folk som velger å slå seg ned i «vårt» område skal ha «ting på stell» når de slår seg ned her. Det er så absolutt en nødvendighet at de planlagte idrettsanlegg og haller på Granåsen, Overvik og Rotvoll blir bygd så tidlig som mulig slik at dette ikke blir et etterslep i byutviklingen, er det Engen som forklarer.

Vi følger med på anleggsutbyggingen

-        Det er selvfølgelig ingen overraskelse at vi som er ledere i CSK er opptatt av idrettsanlegg og tilbud til barn og unge, fortsetter Engen. - For oss som driver idrett og fritidsaktiviteter er det spesielt spennende å følge med på om anleggsutbyggingen i Trondheim Øst vil vokse i takt med det økte behovet.

-        Tusenvis av barn og unge vil i de kommende årene få behov for ulike arenaer for fysisk aktivitet. Det dreier seg som haller, baner og arenaer for frilek og uorganiserte aktiviteter. Vi er på langt nær bare opptatt av idretten, slår Engen fast. - Kunst og kultur som korps, dans, lokaler for band og lignende er også påkrevet. I dag er det lite som tilfredsstiller disse behovene i vårt område.

-        csk4På Charlottenlund vet vi at hver eneste krone som investeres i trygge og gode oppvekstvillkår, uansett om det er i sport, kultur eller på andre områder, gir samfunnet 100-ganger tilbake. Det vet vi når vi som organisasjoner kan levere fra oss ungdommer som er hel ved, og som det har gått bra med. Vi vet at tøffere og mindre positive miljø lokker rundt hvert hjørne.

CSK-jenter er ivrig opptatt av å ha gode aktiviteter å være med på. Her fra Charlottenlund hallen

Jeg spør om de har trua på at byens folkevalgte og kommuneadministrasjonen vil satse på dette? I kor svarer begge at de har stor tiltro til at byens folkevalgte og kommuneadministrasjonen, i godt samarbeid med utbyggerne, tør å planlegge i stort nok omfang og med skikkelig langsiktighet. – I dette arbeider ser vi fram til å være med. Vi gleder oss veldig! CSK ser frem til et godt og interessant samarbeid med det offentlige, med utbyggere og ikke minst med skolene og våre gode venner i de naboklubbene du sier at du skal besøke. Vi kan vel ikke avslutte denne praten uten å si; vi har en fantastisk mulighet til å forme byens østområder.

Ranheim Toppfotball

Vi banker på til en travelt opptatt daglig leder i Ranheim Toppfotball, Frank Lidahl. Like etter sesongåpningen i Eliteserien. Ranheim og Ranheim Topp Fotball er i vinden som aldri før. Flere og flere flytter hit og det skjer ting hver eneste dag på et eller annet område. Frank tar imot oss og virker litt deppet etter kampen i går. Frank er ikke av typen som depper lenge - Det er 29 kamper igjen før vi er i mål, sier han med et smil.

Jeg innleder med å spørre hvordan han ser på utviklingen på hans sektor i bydelen:

-        Daglig leder i Ranheim TF, Frank Lidahl, er takknemmelig overfor Trondheim kommunes positivitet overfor Ranheim, men også han ønsker at det bygges flere anlegg.Frank Lidahl

     Det fylles opp i alle områdene rundt oss, det være seg på Jakobsli eller Ranheim eller områdene rundt. Skolene er overfylte og flere og flere barn ønsker å spille fotball hos oss. Noe av dette er selvfølgelig veldig positivt, men samtidig er det svært viktig at det blir bygd flere nye skoler, nye flerbrukshaller og flere fotballbaner for 11ér lag. Fra oss her på Ranheim er det jo ikke så langt til Strindheim-området, et område som også etterspør anlegg. Vi har tett dialog med både Strindheim og Charlottenlund om mye, også deres behov for flere spilleflater.

-        Jeg må kunne si at Trondheim kommune har vært svært positive til vår utvikling i Ranheim fotball. Vi i Ranheim fotball er kjempeglade for at det er sagt ja til bl.a. til ny «Jakobsli skole» med flerbrukshall og fotballbane. Vi på Ranheim har også et stort behov for å få på plass en eller flere 11`er baner i tilknytning til dette, og håper at dette arbeidet kan iverksettes så snart som mulig. I kontakt med grunneier har vi hørt at de er positive til at idretten kan etablere seg så snart som mulig på de planlagte områdene, sier Lidahl.

-        Det må være et bra utgangspunkt. Skolen og idrettsanleggene var jo besluttet bygd å stå ferdig i løpet av 2019. Her ligger de nok etter skjema, men det viktigste er at Ottervik Utvikling har sagt ja og at dette nå kan bli bygd.

Flere tusen barn og unge som driver idrett

Ranheim har i dag mange tusen unger som driver med idrett. Det samme har Charlottenlund og Strindheim. Det må være store muligheter for samarbeid slik at de nye anleggene kan utnyttes maksimalt, sier jeg. Lidahl sier seg enig i dette og fortsetter: - De tre klubbene vi snakker om er de største idrettslagene i Trondheim. I tillegg til det vet vi at Ranheim som bydel i løpet av kort tid vil være den største bydelen i byen.

-        Jeg kan vel ikke understreke dette sterkt nok, sier Lidahl, men alle skal vite at vi er svært glade for de politiske beslutninger som er tatt om at skole med tilhørende hall og spilleflater nå skal bygges bl.a. på Granås og Overvik. At en utvidelse av anleggene på Charlottenlund og tomta til Rotvoll gård er under planlegging gjør ikke gleden mindre. Dette betyr at vi som klubber i den østre delen av byen kan ivareta alle de unge som ønsker å drive med idrett.

-        Men som vi sier på Ranheim er det viktig at dette gjennomføres! Nå ønsker vi slutt med praten, det er nå den aktive handlingen kreves. Vi kan ikke komme på etterskudd med disse anleggene! avslutter daglig leder i Ranheim TF Frank Lidahl.

I denne artikkelen fikk jeg i denne omgang ikke plass for samtalen jeg hadde med Strindheim Idrettslag og Presthus Frivilligsentral. Dette kommer senere i uka.