A+ A A-

tekst og foto. Peder Winsnes

Gatelaget 4

Noen fra Ranheim gatelag under en pause i treningen.

Ranheim Gatelag har blitt en integrert del av klubben. Ranheim har siden desember 2020 planlagt med oppstart av Gatelag i 2021. Gjennom Fotballstiftelsen, som er paraplyorganisasjonen for alle gatelagene i norske toppklubber, har klubben brukt tid på å bli kjent med hvordan man best mulig bygger et bærekraftig tilbud til ei gruppe som har behov for god aktivitet som skaper flere rusfrie timer. Ambisjonen til Ranheim er å drive det videre med tilbud om arbeidstrening internt i klubben, praksisplasser hos bedrifter og drømmen er at det for enkelte kan ende med fast jobb til slutt. I Ranheim er visjonen ‘vi realiserer vi drømmer’ og det skal altså ikke handle kun om å vinne kamper med A-laget.

- Som fotballklubb har vi en kraft som potensielt kan virke sterkt og positivt på andre. Det er etter min mening avgjørende at vi forstår denne kraften og ser den som en naturlig del av det vi skal være og vil gjøre. Det handler om å bygge et så stort og godt fellesskap som mulig og som i siste omgang fører til at alle samles på kamp når A-laget spiller. Det er klubbjakka, drakta og flagget som blir symbolene på fellesskapet. Jo mer vi opplever av dette, jo sterkere indikerer det at fellesskapet vokser, innleder daglig leder i Ranheim IL Fotball Topp, Frank Lidahl.

Ikke uten utfordringer
Gatelaget 5

Ranheim gatelag er i ferd med å få en bred spillerstall

Frank forteller videre at aktiviteten for gatelaget er en naturlig del av Ranheim, på linje med alle andre aktiviteter. - Jeg er oppvokst på Kolstad og jobbet i mange år med å utvikle klubben og inkluderingsarbeidet ‘Vi bryr oss’. Det handlet også om å bruke fotballens kraft til å skape et varmt fellesskap der flest mulig finner klubben som det ene å samle seg rundt. Inkludering handler ikke om hudfarge. Inkludering handler om å ‘innlemme i et hele’. Altså bygge felleskap der man kjenner på tilhørighet, trygghet og stolthet. Uavhengig av sosiale og økonomiske forskjeller, seksuell orientering, etnisitet, kulturelle ulikheter, kjønn osv. Dette er noe jeg personlig har brent for i alle år, og som jeg også mener er helt avgjørende for at en fotballklubb og idrettslag skal bli den viktigste identitetsmarkøren i et lokalsamfunn. Frank understreker også at inkluderingsarbeid ikke kommer uten utfordringer.

Forestillinger styrer handlingene til menneskene. Min erfaring er at menneskesynet til mange blir utfordret og endret gjennom å arbeide med inkludering. Og det er bra. Vi skal samtidig være klar over at det alltid vil kunne skje episoder som kan avvike fra hvordan man ønsker atferden skal være. Og det er blant de tingene som virkelig skaper utvikling; hvordan man jobber med å lære av det som skjer og korrigere atferd. Det enkleste mange gjør er å feie ting under teppet eller ikke være opptatt av å løfte ulikheter inn i egen klubb, det er veldig behagelig. Jeg mener det er ufarlig at episoder skjer, enten det er med et J14-lag eller Ranheim gatelag, så lenge vi har en kultur for å ta tak i det, lære av det og forbedre det. Slik blir det utvikling av.

Trening hver tirsdag og torsdag
Ranheim Gatelag startet med første trening tidlig i april. På de første to treningene kom det 2 spillere. Etter det har gruppa vokst, mer enn 40 spillere har vært innom tilbudet, snittet per trening ligger nå mellom 10-15 spillere. Det er samling hver tirsdag og torsdag på Extra Arena. Lunsj fra 12:00-12:30 og fotballtrening fra 12:30-14:00. Dette er et lavterskeltilbud for kvinner og menn fra 18 til 70 år. Det skal ikke handle om å bli best, men gjennom å bruke kraften til Ranheim bygges et fellesskap som bidrar til glede og stolthet i hverdagen.

Vi har formalisert et samarbeid med Kirkens Bymisjon og Trondheim Kommune som er støttespillere inn mot aktiviteten. Vi vil den neste perioden også tenke større og se vårt tilbud i sammenheng med et helhetlig tilbud for denne gruppen i Trondheim. Det er logisk at det i dette for eksempel kan være et samarbeid med RBK, Frelsesarmeen og andre relevante aktører, slik at vi sikrer et best mulig tilbud som ikke konkurrerer med hverandre mht kollisjoner på tidspunkt, man kan delta på flere aktiviteter osv, sier Lidahl.

I løpet av høsten er målet å komme i gang med kamper også for Ranheim Gatelag. Spillerne gleder seg til å kombinere trening med kamper og forhåpentligvis vil mange i og rundt Ranheim møte opp som supportere også for dette laget når det spiller kamp. Ranheim Gatelag er en del av Ranheim-fellesskapet som består av aktivitet fra 6 år og oppover. Vi har alle den samme drakta og den knytter oss sammen, uavhengig av ulikheter står vi sammen på veien mot å utvikle klubb og lokalsamfunn videre, avslutter Frank Lidahl.