A+ A A-

tekst: og foto: Ranheim Idrettslag        

Ranheim Aktivitetshall 1

Ranheim Aktivitetshall er nå åpnet for bruk. Her kan det bli aktivitet for mange.

Så er dagen kommet hvor idrettslaget kan samle hele sin aktivitet nede på idrettsplassen. Fom 22. februar er Ranheim Aktivitetshall og Paraidrettsenteret i Trøndelag åpnet og klar for å bli tatt i bruk, og det gjør vår idrettsplass komplett for idrettene fotball, håndball, friidrett, basket og allidrett. Sykkelgruppa trives fremdeles best langs landeveien, og oppe på Tjønnstuggu er det godt tilrettelagt for skiidrett av Ranheim Skiklubb.

Paraidrettsenteret i Trøndelag

Paraidrettsenteret i Trøndelag er unikt i den kraft at hverken funksjonsfriske utøvere eller utøvere med funksjonsnedsettelse skal merke at de er i et tilpasset bygg. Opplevelsen skal komme så praktisk funksjonell og naturlig som det er mulig å få til. Og det er i tillegg lagt ned mye ressurser for at bygget skal danne presedens for hvordan anlegg av denne type kan utformes for fremtiden. Ranheim Aktivitetshall er den første i sitt slag Skandinavia som bygges etter denne modellen. Paraidrettsenteret i Trøndelag`s første ambassadører er utøverne Birgit Skarstein og Sander Sagosen.

Hva inneholder i Aktivitetshallen?.

Hallflaten

Hallfalten i Aktivitetshallen tilsvarer 1,7 håndballbaner.

Hallflaten har en størrelse somt ilsvarer 1,7 håndballbaner, som kan dele hallen inn i fire med hjelp av skillevegger. Det er montert fire basketkurver, samt flere lagringsrom for idrettslaget og paraidretten. Ved inngangspartiet finnes kiosk, oppholdsrom i vestibylen, samt garderobefasiliteter. Videre i 1. etg er det aktivitetsrom som kan deles i 3 selskapslokaler eller ett stort gjesteområde med tilleggende kjøkken.

Paraidrettsenteret i Trøndelag har ved vestibylen sine kontorer.

Andre etasjen er inngang for publikumsdelen til aktivitetshallen, samt 2 cageballbaner og klubbrom med eget kjøkken. Rommet vil også kunne leies ut på lik linje med selskapslokalene i 1. etasje. I tredjeetasjen vil Ranheim Idrettslag`s administrasjon flytte inn, hvor det er en egen kontorfløy.

Finansiering.

Det er Ranheim Idrettslag som eier Aktivitetshallen og står for byggekostnadene. Norges Idrettsforbund, Trøndelag Idrettskrets er leietager gjennom Paraidrettsenteret i Trøndelag. Hallen er finansiert gjennom egenkapital, kommunale tilskudd, spillemidler, markeds- og kommersielle avtaler og dugnad.

Banekapasitet

Ranheim er i sterk befolkningsvekst, og hallen sikrer et etterslep på hallkapasitet for håndball og basket i noen år. Men det er allerede et underskudd på banekapasitet for bl. a. fotball. Håpet er at klubben i samarbeid med kommunen vil være i stand til å være i forkant, og utvikle infrastruktur og anlegg slik at idrettslaget fortsatt kan tilby god fysisk fostring, og idrettslig fellesskap i mange år fremover.

En merkedag

Åpningen av Ranheim Aktivitetshall og Paraidrettsenteret i Trøndelag markerer en merkedag for klubben og bydelen. Vakkert er det nå å se lys med masse aktivitet flomme opp fra idrettanlegget kveldstid. Og med Ranheim skole, ny barnehage og tilstøtende boliger har området fått en livlig og fin puls gjennom hele døgnet.